Oeleskèpel Tegels Blood 22 jaor

Er is er één jarig hoera, hoera…. Oeleskèpel Tegels Blood besjteit vandaag 11 mei 2023 preciës 22 jaor. Naor vastelaoves begrippe raeje vur ‘n feesje:  2kiër 11 jaor. Ônger ‘t mom van “ 4 kiër de Hellef van Ellef” sjtart vannaovend ‘t jubileumjaor in ôs vertrouwde “hôngk” Café de Aaj Mert woë weej  al 20 jaor gastvreej […]

Help wagebouwers oét d’m brangk!

De insjpanninge van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles um d’n Tegelsen optoch ‘nne niej-je impuls te gaeve, beginne inmiddels vruchte aaf te werpe. Oét de iërste positieve sinjaale bliek, det d’r wir bewaeging zit in ‘t deilnemersaantal. Zoë wille ingkele deilnemende wagebouwersgroepe die ware gesjtop, wir gaer d’n draod oppakke.  Dét, mits ‘t lök um ein lokaasie-j […]