Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
De groëte Tegelse Vastelaoves Veurraam Versierwedsjtriéd
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

Met Kersmis tuuge we d’m baom op. Met Paose vesjtoppe we eier in d’n haof en met Vastelaovend hange we sjlingers op. Ouch tiédens dit 2e coronajaor.!

Daorum rup Vg. D’n Oeles alle vastelaovesgekke van Tegele, Sjteyl en de Hei op um eur leefde vur dae vastelaovend oét te drage door thoés de rame te versiere en zoë tóch ’n bietje kleur te gaeve aan ’t sjtraotbeeld. 

As ekstra sjtimulans haet D’n Oeles de “Vastelaoves Veurraam Versierwedsjtriéd” oétgesjreeve. Met de vraog aan deilnemers um ’t raam aan de sjtraotkangk van ’t hoés te versiere en daomei-j te zorge det ’t Oeleslogo duudelik in beeld kump. De keus um taeves ’t motto van dit jaor, “’t Drei-jt wir”, te gebroéke, sjteit gans vreej.

D’r zien sjoën priéze te winne, wao-ônger ’n geldbedraag van 111 Euro. Opgave is meugelik wies 20 fibberwarie via ein mailtje nao info@oeles.nl. Met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Op vastelaovesmaondaag mak de Raod van 11 ein rundje door de sjtraote um alle versierde rame te bekjiéke. Aansjloétend wuërt d’r vieja de soosjaale meedie-ja de winnaar bekend gemak.

Poster en kleurplaat

D’n Oeles reik in ‘t wiekend van 19 en 20 fibberwarie nag ingkele attribute aan, die beej ’t versiere gebroek kenne waere. In ’t Oelesjournaal, det hoés-aan-hoés in de breevebös velt, zit ein kleurplaat. En van de aafbeelding op de veurpagina is ‘nne groëte vastelaovespooster gemak, dae vanaaf 21 fibberwarie in beperkte oplage gratis verkriégbaar is beej de aafhaolpunte, die op de websait sjtaon.