Met onsjteltenis hebbe weej kennisgenaome van ut euverliéje van ôs lid en aad raod van elluflid Den hiér Eric Wilbers.

Weej winse femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vastelaovesgezelsjap

D'n Oeles

Tegele

(( vastelaovend = carnaval ))

 

UITGANGSPUNT.

In de Tegelse gemeenschap in het algemeen en binnen D’n Oeles in het bijzonder dient er een heuse continuïteit gewaarborgd te zijn en te blijven met betrekking tot voor de plaatselijke folklore, die vastelaovend heet. Daarom  is het raadzaam om in korte, duidelijke bewoordingen de doelstelling, de missie en de visie van de van oudsher belangrijkste Tegelse vastelaovesvereniging te omschrijven en formeel vast te leggen. De doelstelling hiervan is om zulks voor het nageslacht te consolideren, opdat er tot in lengte van tijden plek is en blijft voor de Tegelse vastelaovend. En die maakt inmiddels deel uit van een breed gremium carnavalsgezelschappen in de stad Groot-Venlo.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles werd pas in september 1951 opnieuw leven ingeblazen na de 2e wereldoorlog. Voor de oorlog bestond de carnavalsvereniging  al als Den Oeles en zelfs daarvoor in de vorm van “Tegels Belang”. In het najaar van 2017 bestaat de vereniging dus 66 jaar. In vastelaovesbegrippen heet dit ’t jubileumjaar 6 x 11. Details, vorm en de inhoud staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging. Hiernaar wordt te allen tijde gehandeld.

Het Oelesgezelsjap onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de overkoepelende organisatie, de S.L.V, de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge en maakt officieel deel uit van dit provinciaal orgaan.

 

MISSIE + VISIE

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles stelt zich ten doel om telkenjare een vastelaovend te organiseren en realiseren in Tegelen. Daarbij werkt men intensief samen met alle stads(deel)verenigingen van Groot-Venlo. De primaire doelstelling is het om gezamenlijk de fantastische traditie die vastelaovend heet, te organiseren en te waarborgen voor de stad Venlo en al haar stadsdelen. Belangrijk uitgangspunt hierin is, dat elke vereniging haar eigen identiteit in het geheel behoudt. De vastelaovend is daarmee verankerd in het gehele sociale spectrum van Arcen tot en

...
ZJURIERAPPORT OPTOCH TEGELE 
Maondig 27 fibberwarie 2017
         
    DEBUTANTE  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
1e pries 20a Aad Luciferss Ut zit os neet meij, veurig jaor de optoch gesjtrand en now zien weej aafgesjreve en aafgebrand 114
         
    JEUG GROEPE  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 13a Vrindeclub "Nôw nag aan de fris" 200 jaor Tegele en weej ware dr beej! 108
1e pries 19 Dani en Esmee Weej zien ein paar kletskouse 114
    FAATSE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 12a Bob van Horck Duuvels gelök 111
1e pries 10 De Fanfare De Fanfare 112
    PAARE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 6 De Wippers Twiee Druueg ….. ? 114
1e pries 22 Doën beejein en Paul Dings dansma-rietjes 127
    KLEINE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 4 VV de Neetnekke Aafzetlint 118
1e pries 9 BBB Al 200 jaor oét ein sjtök 120
    MIDDELGROËTE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 13 V.G. de Gonzobar Laef en lach, weej vleege al 200 jaor toet deep in de nach 111
1e pries 17 Nag ech Tegels Wat ein gemis, weej hebbe achter ut net gevis 119
    GROËTE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries   ///////////////////////////////// /////////////////////////////////  
1e pries 33 VV Zoë Gezag Zoë Gedaon Al 200 jaor oét ein sjtök 116
    KLEINE WAGES:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 28 Zoë good as niej Al 200 jaor oét ein sjtök vare weej met baere gelök 120
1e pries 27 VG Beejeingesjoeid Oët ein sprookjesstuk 134
    GROËTE WAGES:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
3e pries 8 VK de Hanewurgers Pokemons jage 119
2e pries 30 KV de Lapzjwens Sprookjes Besjtaon 123
1e pries 26 VG Sjonge Jonge Met ein mesjien truuk in de tied, rake weej Tegelen noeit mier kwiet 132
OELESTROFEE  17 Nag ech Tegels Wat ein gemis, weej hebbe achter ut net gevis
         
Euver d’n oetsjlaag van d’n optoch ken neet waere gekorresjpondeerd!  
Met hertelikke vastelaovesgroete,    
Zjurie en optochkemmissie van VG D’n Oeles    

 

 
 

 

Effe beej sjtilsjtaon,

1987: “Dreej daag sjpringe lache praote en aswoensdaag sjtoum aaflaote”.

2006: “Dreej daag joeks en jen: laot ôs fiëste zoë lang as ’t ken”.

30 en 11 jaor roëd-witte glans is vur mich versjaote van kleur.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

De motto’s beginne  met dreej maar Wim en Frenk zien d’r neet miër beej.

Twië oeleskoryfee-je zien ôs in ein paar waeke tiéd ôntvalle.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

Adjudant Frenk, de ônvermeu-jbare  veurgenger in ôntwerpe en bouwe van alles wat “’t Kretje” haet laote sjtraole in de Tegelsen optoch

 

Effe beej sjtilsjtaon,

President Wim,  dae elke VOA vergadering begôs met: ” ’t ken maar ein keteer deure, want ge weit det de president môt rouke” , as  eemes ein opmerking makde euver te laat beginne.

Den waas ’t auch : “in de oétnuëdiging sjteit det we um half 9 beginne, maar de president bepaolt”.

President Wim: de liedjessjriéver, de zanger, de jeugwagebouwer maar vural de persuënlikheid achter hiel vuël toesjprake, gemak vur de Oelesveurzitter, vors, seremoniemeister en gangk maar door.

Wao eine kleine President hiel groët in ken zien.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

En waas det noch neet genog, Wim en Ien hebbe eur gans laeve langk alles same gedaon

en zien dus auch same nao heej baove gegaon

 

D’r effe beej sjtilsjtaon, det wôl ich gaer met uch allemaol euver ein versjaote 1987 en 2006.

Want ’t duit versjrikkelik vuël pién!

Herm Hermans.

Prins Roy d’n Iërste

Beej deze wil ich “Oelesprins Roy-I” mich gaer aan uch veursjtelle. In augustus 1967 gebaore, as zoon van Jos Piëters en Mariet Franssen (Marietje van de Sjpin). Toet mien 7e op Sjteyl op de Rochussjtraot gewoënd en toen met pap en mam en mien zuskes Tatja en Ceciele nao de Kerksjtraot in Tegele verhoés. Nao jaore op de Kerksjtraot te hebbe gewoënd, woën ich inmiddels al sinds ‘nne gas jaore op de Sint Martinussjtraot, hertje centrum van Tegele.

31 augustus is ‘nnen daag waoaan ich mien ganse laeve een spesjaale herrinnering zal haa-je. Daags d’r veur (30 augustus) belde Vôrs Gé Cornet mich en vruëg of hae nao de vergadering, die vur woensdaag sjtông geplend, nag efkes mei-j miene kangk oét kôs gaon umdet hae get wôl besjpraeke euver de interne äöpening. Oéteraard waas dit veur mich gen probleem en zoë wie aafgesjpraoke, sjtapde we de bewuste 31e augustus rôngk de klok van 21.45 oor beej mich binne. Ich zegk taege Vôrs Gé “ich heb nag ein lekker fleske wién kaad ligke (wetende det-te dao ‘nne leefhebber van is), zulle we die maar ens aope make?”

Heej sjtumde hae geliék mei-j in. Ich gaon mich zitte en op det moment zaet Gé taege mich “Ich zal dich efkes vertelle wie ich de prins dit jaor gaon vraoge“, en aangezeen ich zelf in de prinsekemmissie-j zit, waas dit niks geks. Vur mich op taofel legk hae get neer (wat ich ‘m zelf had doorgesjteurd), ein liéske met name die in 2017 ’t meis veur zouwe kômme as Prins in Limburg. (Op dit liéske sjtông auch miene naam, angers had ich úm dit neet doorgesjteurd.) Maak dien ouge ens toe zaet Gé, en as ich ja zegk meugse kiéke. Toen ich mien uig aope deej, had hae get euver die kaart met name haer gelag en sjtông dao “Oelesprins 2017: ZDH Prins Roy I ?“. D’r veel nag altiéd gen kwartje! Ich laes det en zegk taege Gé: “det haes-e dich weer leuk bedôch, det zal de Hoëgheid leuk vinge as-se dae op dees meneeër geis vraoge”, wao-op Vôrs Gé zaet: “dao bön ich vanaovend vur heej…. “ Wils dôw Oelesprins-2017 waere? “. Ich heb

...

Weej  ôntvinge ’t dreuvige berich dét ôs lid en aad Oeles-adjudant en aad raod van elluflid  de hiér Frenk Breuer is euverleeje.

Frenk Breuer  kwaam in 2006 as adjudant  same met zién kammeraod Henk Haenraets beej Oelesprins Gé I Cornet oét d’n Oeles

In november 2006 woort Frenk lid van de raod van elluf en ging zeeh o.a bezig haaje met de Technische kemmissie.

Dao is hae o.a. lid van gewaes toét medio 2011.

Mede ônger zién veurzittersjap met zién TC haet hae ein beejdrag geleverd aan de bouw van de nieje raodswage en prinsewage.

Ouch waas hae ein aantal jaore lid van de Oeles joekskemmissie.

Frenk waas al geruume tiéd met zién gezôngkheid aan ’t sukkele. 

 

Weej winse zién gezin en de res van de femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vereinigde Oeles Adjudante,

Sociëteit Oeles Prinse

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.

 

Jubileumlotterij verkaup verlengd toet 31 jannewarie 2017 de letste 150 laoten!

De organisaasie Jubileumlotterie haet de laote verkaup verlengd toet 31 jannewarie 2017, aangezeen nog neet alle laote zien verkoch.
V.G. D’n Oeles haop door dees verlenging de letste 150 laote die nog neet verkoch zien, te verkaupe! Wannier alle laote verkoch zien,
ken beej veurbaat ut fiës financieel as good geslaagd waere gezeen.
Heejbeej vruug de organisaasie aan alle inwoeners van Groet Venlo te euverwaege ein laot te kaupe. De laote koste € 50,00 per sjtuk en men haet 110 kanse um eine pries te winne; heej onger ken ge de bestande die nudig zien downloaden.

Inschrijfformulier-loterij

Tekst-Loterij_6x11

Geej kent ut Insjriefformulier inlevere of mailen nao:

Tineke en Gerard Fokkens, Zilverschoon 1, 5931 SB  Tegelen. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 077 – 8502695 of 06–51443030 (mobiel Gerard)

De gekochte laote waere vur 10 fibberwarie 2017 door de verkuipers bezörrig.

 


 

Tiedes de jaorvergadering op maondaag 3 oktoëber 2016 is d’n aaftrap gegaeve veur de groëte Jubileumlaoterie 6x11 jaor Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles Tegele.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles is officieel opgerich op 8 september 1951 in ‘t kefee van Roob van Houba, ‘t latere kefee "D'n Tegel". In september 2017 wuërt ‘t feit herdach det VG D’n Oeles 6 x 11 jaor besjteit. In november 2017 wuërt dit jubileum geveerd met

...

VOA prezident Wim Beurskens en echgenote Ien Beurskens Rijks euverleeje.

Aafgeloupe zôndig 8 jannewarie zién toét ôs groet verdreet Wim en Ien Beurskens Rijks ôs ôntvalle.
Wim waas in 1987 Oeles-adjudant same met Gerard Fokkens beej Oelesprins Herm Hermans.

Ouch waas Wim vuële jaore lid van Vg D’n Oeles in diverse kemmissie.
Zoe waas o.a. ein van de sjrievers van de Oelesrevue 1988 en van de mini-revues vur de Tegelse jeug.

Waas lid van de kemmissie Tegels dialek en makde jaore deil oét van de Joekskemmissie van D’n Oeles
Ouch haet hae jaore meij gebouwd aan de jeugprinsewage. 

Vanaaf 1993 toét op de daag van gistere 8 jannewarie waas Wim Prezident/veurzitter van de Vereinigde Oeles Adjudante.
Weej zulle Wim en Ien herdinke op zaoterdig 14 jannewarie vanaaf 11.00 oor in zaal Boszicht te Maasbree. 

Weej winse Ingrid en Paul, Sandra en Bart en eur kinger hiélvuul sjterkte toe met dit groet verlees. 

Vereinigde Oeles Adjudante
Sociëteit Oeles Prinse
Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles

Zaoterdaag 12 november 2016 sjtông alwir de jaorlikse interne äöpening op ’t programma van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.

Nao ein hertelik welkomswäördje door veurzitter Roland Truijens, had de preses daobeej de iër um Bart Faassen te installeere as iërebesjteurslid van dees Tegelse vastelaovesvereiniging. Naeve de daobeejbehuurende golde sjteek en ’t Gröetmeisterskruuts, kreeg de Oelesprins van ‘t jaor 2000 bloome en ein oorkonde.

Naeve de formele plichpleginge en waarderinge m.b.t. ’t niej-je iërelid, waas ‘t vervolges de beurt um van diverse minse aafsjiéd te neme en van d’n angere kangk juus niej-je lede welkom te heite beej ‘t Oelesgezelsjap. In totaal woorte vervolges vief jubilarisse in ‘t zunke gezat. Erwin Hermans en Rein van Erp woorte gehuldig met ein zilvere Oelessjpeld vanwaege elfjaorig lidmaatsjap. Vanwaege ‘ t 2 x 11-jaorig lidmaatsjap ôntving Henk Faassen de gôlde sjpeld. De gôlde sjpeld met saffier woort opgespjeld beej Bart Faassen vanwaege zien 3 x 11-jaorig lidmaatsjap. Ton Ewals is d’r al 44 jaor beej en kreeg de gôlde sjpeld met robijn. Toet sjlot woorte Ed Faassen en Jos Hendrix verblie-jd met ein roëdwit Oeleskruuts.

Binne de Raod van Elf hebbe d’r auch inkele mutasie-js  plaatsgevônge. Zoë nome Bart en Ed Faassen aafsjiéd en ôntvinge  zeej ‘ t gôlde Oeleskruuts, terwiël Maurice Beurskens as raodslid de gôlden Oeles kreeg umgehange.

De letste drieej minse, die tiédens deze gezelligen aovond in de sjpotlights sjtônge, ware neemes minder den ’t Oelestrio-2016 ônger aanveuring van prins Marcel- I Idink en beejgesjtaon door zien adjudante Constant van der Bloemen en Xander Muns. De adjudante kreege oét heng van de Oelesvors ‘t zilvere Oeleskruuts, terwiël de ex-hoëgheid een gôlde Oeleskruuts ontving. Door middel van einen act van ‘t sjeidende trio woort d’n aovend op ludieke meneer aafgesjlaote.   

    

Op foto jubilarisse Vg. D’n Oeles: van links nao rechs: 4x11 jaor: Ton Ewals, 1x11 jaor: Rein van Erp, 2x11 jaor: Henk Faassen en 3x11 jaor: Bart

...

 

Zôndaag 30 oktoëber waas oétsjpanning  Jochumhof op Steyl aan d’n oever van de Maas ‘t decor van de euverdrach van ‘t Oelestrio 2016 nao de Sociëteit Oeles Prinse (SOP) en de Vereinigde Oeles Adjudante (VOA).

Nao ‘t äöpeningswaord door preses Roland Truijens van vastelaovesgezelsjap D’n Oeles waas de beurt aan veurzitter Maurice Houba sr. (SOP) en president Wim Beurskens (VOA) om de tig aanwezige veurmalige prinse en adjudante met partners wir aan ‘t lache te kriége met eur sjpitsvondige speeches, vural gerich aan prins Marcel 1 Idink en zien adjudante Xander Muns en Constant van der Bloemen.

Vervolges woorte de hiëre opgenaome in respektievelijk de Sociëteit Oeles Prinse en de Vereinigde Oeles Adjudante. Ze woorte gedekoreerd met het felbegeerde SOP- c.q. VOA-kruuts en woorte daormei-j wies in lengte van jaore verbônge aan dees twië gezelsjappe. De sjoëne ôngersjei-dinge woorte nag vergezeld van persuënlikke oorkondes. Auch de dames woorte door middel van ein sjoën buuske bloome bedank vur dit sjitterende en ônbetwis ônvergaetelikke jaor. Nao ‘t officisjeele gedeilte waas ‘t nag ein erg gezellig samenzien ônder ‘t genot van ein hepke en ‘n drenkske in dit sjilderechtige restaurant in de Maashook.

Oelestrio 2016 met echtgenotes. (foto Jos Verbong) 

Kiek heej vur alle foto's:

 

PERSBERICH

 

Betröf: D'n Opsjtaeker 2017

 

Marijke Cruysberg-Meulendijks ônkwerpt "D'n Opsjtaeker 2017"

 

Kuns-sjilderes Marijke Cruysberg is de ônkwerpster van d'n Opsjtaeker 2017. De Belhamels oét Belvend hadde de iër öm 'nne kunstenaer veur te drage van alle sjtadsdeilevereinigingen van de gemeinte Venlo. Mw. Cruysberg réjageerde ziër verras: "toen ich gevraog woord öm d'n Opsjaeker te meuge ônkwerpe, ginge d'r allemaol raedjes drije in miene kop" zaet Marijke . "Ich môt dèn geliék ingkele sjètse maake, angers is 't ideej oét miene kop. In 2 waeke tiéd heb ich 7 ôngwerpe gemak". 

Oéteindelik haet de juriéj , die besjteit oét ein aafvaardiging van de Jocus, Wortelepin., Oeles, Belhamels en de Keijesjiéters, ein winnend ôngwerp gekaoze, ein gezich met ballonne oppe kop, waobeej de ballônne massief zién en 't gezich aope, zoëdet dao de kleure van 't 'vastelaovespekske' te zeën zién, dae öm druëg. 

'D'n Opsjtaeker'is ein soart brôsch dae sjteit veur ein dreej-tal zaake:

- 'nne bliék van waardering veur allemaol die vreejwilligers die allerlei vastelaovens-aktiviteite organiseere in de sjtadsdeile van Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend en Aarse en Velde.

- 'nne bliék van betrokkenheid met de vastelaovend en

- eine finansjiéle opsjtaeker veur alle vastelaovens vereiniginge in de regio. De 5 sjtads-deile van Venlo haope det de inwoëners, net as verleeje jaor, wir massaal deeze vastlaovesbrôch zulle kaupe, öm zoë de versjillende vastelaoves-aktiviteitete ôngersjteune. 

Marijke Cruysberg-Meulendijks is op 23 mei 1942 gebaore in Helmond. Eur elders zién van Tegelse komaaf. Zeej hebbe 28 jaor in Tegele gewoënd en nôw alwir 23 jaor in Belvend.

"Ich wis altiéd al det ich kôs teikene. Oppe liëgere sjoël waas ein juf die det sjtiémuleerde. Maar verder dèn de vreeje akadémiéj in Helmond bön ich neet gekômme. D'r waord gewerk, getrouwd en vur kinger gezörg".

Toen de kinger get groëter waorde, besjlaot zeej cursus te gaon vollege beej Gijs Trepels en Sef Moonen". Dae letste sjtimuleerde mich öm

...

Zôndaagmiddaag 9 oktoëber vông wir ’t Tegels Liedjesmatinee plaats. Vur ’t derde jaor op rie-j waas partycentrum ’t Zaelke plaats van handeling van ’t door Vg. D’n Oeles georganiseerde evenement. En det met me-jwerking van de angere dreej Tegelse vereiniginge; te weite de Boereraod, de Kaetelaers en de Beerpiép. ’t Waas wir bômvol aan de Ariënssjtraot.

Aan ’t einde van de middaag woort ’t liedje “Weejzien d’rbeej” van Wae Angers toet winnaar gekaoze. De teks en muziek zien op pepeergezatte door Clément Giesen. Hae ôntving as beloëning de “Piet Kolster wisseltrofee”.

 

Nao ‘Weej zien d’r beej’ van Wae Angers woortLianne Meijboom twiëde met ‘Ozelig en Káad’ en ‘Vastelaovend: vuëlbelaovend’ van Rianne en Marsha Elgers woort derde. Dit letste nummer kreeg net zoëvuël punte as nummer veer, maar ‘t oërdeil van de vakjury goof d’n doorslaag. ’t Winnend nummer maag op de elfde van d’n elfde live optraeje op de Vriéthaof in Mesjtreech.

 

D’r ware dit jaor 11 insjriévinge, die de finale hadde bereik. De liégdrempelige formule sjleitdus nag sjteeds aan. Dees elf nummers “vochte” oéteindelijk um de hoëgste Tegelse iër. De presentaasie-j waas in deskundige heng van Ramon Camps. Alle deilnemers woorte muzikaal begeleid door eine professjonele achkoppigeband, besjtaonde oét: Stef Kupers, Dave Ververgaard, Dave Detillon, Vincent van Reen, Guus Nissen, Marijn Hoekman, Giel Dekker en Tim Tosserams. De houfjury sjtông ônger leiding van wethouder Vera Tax. Verder makde Sandra Geraats (Sandra & Marco), Mark Jacobs (Oeleskepèl Tegels Blood) en Geert Verschueren (De Toddezèk) dao deil van óet. Daonaeve waas d’r eine vakjury; besjtaonde oét de gangmakers van de veer baovegeneumde STV-vereiniginge.Auch de aanwezige belangsjtellende hadde einsjtum en die vormde same de zaaljury.

 

De veurzitter van de muziekkemmissie-j Alain Sijbers: “We hebbe eine enorm sjoëne middaagbelaef en ich haop det we dit matinee nag jaoremeuge veurtzette. Mienen dank geit oét naoidderein, dae heejaan haet beejgedrage.”

...

Aad Oeles-Adjudant Casper Cremers euverleeje. 

 

Weej  ôntvinge ’t dreuvige berich dét ôs lid en aad Oeles-Adjudant. De hiér Casper Cremers is euverleeje.

Casper Cremers kwaam as Adjudant same met Adjudant Hans Koopmans beej en met Oelesprins Henk II Faassen oét D’n Oeles um de vastelaovend 1994 vur te gaon.

Vanaaf 1994 is Casper ein gerespekteerd lid van de Vereinigde Oeles Adjudante.

Casper waas vanaaf eind vurrig jaor met zién gezôngkheid aan ‘t sukkele

 

Weej winse zién vrouw Gonnie, femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vereinigde Oeles Adjudante,

Sociëteit Oeles Prinse

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.

Aad Oeles-adjudant Jan Oehlen euverleeje.

 

Weej  ôntvinge ’t dreuvige berich dét ôs lid en aad Oeles-adjudant. De hiér Jan Oehlen is euverleeje.

Jan Oehlen kwaam in 1982 as adjudant  same met zién broor prins Wiel III  Oehlen en zién zwaoger adjudant Fred Heeren as Oelestrio 1982 oét d’n Oeles

Eine daag later is hae helaas al oétgevalle vanwaege eine val, zién plaats woord ingenaome door invaller adjudant Frans Geurts.

Vanaaf de oprichting van de VOA (Vereinigde OelesjAdjudante) waas Jan Oehlen lid van dit illustere gezelsjap.

 

Jan Oehlen waas al geruume tiéd met zién gezôngkheid aan ’t sukkele. 

Weej winse zién vruike Els en de res van de femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vereinigde Oeles Adjudante,

Sociëteit Oeles Prinse

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.