Op maondig 25 april j.l. haet de Hiër Bart Faassen oét heng van Börgemeister A Scholten van Venlo
de Keuninklikke ôngersjeiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau meuge ôntvange.
Reden veur dees hoége ôngersjeiding is vanwaege lange stjaot van deenste op talriek gebied. 
Zoe is Bart Faassen al decennia lang op vuule fronte internasionaal  aktief in de boumkwekeriesektor zoewaal zakelik as besjteurlik.
Naeve zién drökke baan as boumkweker, vervöld Bart ouch maatsjappelik as vereinigingsmatig vuul vreejwilligers werk.
Bart Faassen is vanaaf 2004 besjteurslid van de Botanische Tuin, en vanaaf 2009 besjteurslid
Van Weldadige Stichting van Heutz Venlo.
Zoe is Bart vanaaf 1983 aktief lid van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles waorbeej hae tal van funksies bekleid haet en nag bekleid.
Zoe is hae nag lid van de raod van elluf en besjteurslid van veurmeup gezelsjap en waas hae achtereinvolgend, Lid van de prinsekmmissie, sirremoniemeister, van diverse kemmissies kemmissieveurzitter en is hae aspirantlid van de Oelessenaat ouch waas  hae Oelesprins in ’t jaor 2000. Taevés is Bart sinds 2000 lid van de Sociéteit Oeles Prinse.
Vanaaf de oprichting midde jaore 70 is Bart aktief lid van joekskapel “Sökkerpaek”
En is hae van kinksaaf aan sjportief aktief beej zién hokkieklöb waor hae nag waekeliks zién partiekke sjpeult.
As veurzitter en ein van de oprichters destiéds van Stichting de Langste Daag de veurluiper van stichting Tegele laef  haet Bart ein sjtempel gedrök op dit toét vur kort groét evenement beej Kestiel de Höltmuhle.
Bart Faassen haet ein lange ceej veej um alles heej efkés oét de deuk te doon maar feit is dét hae ziér terech Ridder is gewaore in de Orde van Oranje Nassau. 

Op de foto :

Börgemeister Scholten van Venlo same met Ridder in de Orde van Oranje Nassau de hiér Bart Faassen.

 

In ein volle Haandertzaal haet aafgeloupe donderdigmiddaag tiejés ’t Oelesliedjesmatinee vur blaage Lobke Janssen gewônne met ’t liedje De vastelaovestiéd. Van basissjoel De Schalm oét Steyl Ein jury besjtaonde oét de jeuggangmakers van ’t STV aangevuld met Wim Beurskens en Maril Stappen (letsgeneumde winnaar van ’t groéte Tegelse liedjesmatinee) hadde ‘t dae middig ziér moeilik um De vastelaovestiéd oéteindelik oét te keeze as beste jeugliedjes van alle basissjoele van Tegele en Steyl.

’T niveau van de euverige liedjes was ziér hoëg . De teks van ’t winnend liedje is gesjreeve door Piet van Bree terwiel Bert van Dijk teikenden vur de meziek. Stef Kupers teikende vur de arrangemente. ’t Liedje zal in oktoéber van dit jaor waere opgenaome en vervolgés op de 11e van de 11e te downloade via de websaits van de STV vereiniginge.

Lobke Janssen mocht de wisseltrofee en daonaeve beej de Giel Aerts Trofee in ôntvangst nimme (letsgeneumde is euverigés genne wisseltrofee is) is oét heng van de hiëre van ‘t Giel Aerts komité t.w. Ton Lamberts en Herman Denessen. Helaas waas Ben Verdellen verhingerd ivm met femilie umsjtendighede.

De middaag woord geprizenteerd de Luuk Willemsen en de organizazie van dit jeuggebeure is o.l.v. de jeugkemmisse van Vg. D'n Oeles.

 

Kiek heej vur de foto's

 

Het komité Giel Aerts Trofee besjtaonde oét Herman Denessen, Ton Lamberts en Ben Verdellen hebben unaniem besjlaote um in 2016 de Giel Aerts trofee toe te kennen aan ’t winnende liedje vur blaage van de basissjoéle in Tegele wat gehaaje wuërd op donderdigmiddig 28 jannewarie 2016 in de groéte zaal van de Haandert.

Waas ’t de letste jaore ’t gebroék dét dit beeldje woord oétgereik aan ’t winnend jeugliedje van Vastelaovestoppers groét Venlo dét georganizeerd woord door de  4 sjtadsdeilvereinige en jaommer genôg gesjtopt  in 2013 hebbe de dreej manne van ’t komité gemend dit op tour beurt in groét Venlo oét te reike aan ein of anger jeugvastelaovesaktiviteit.

Vurrig jaor is dit beeldje oétgereikt aan ’t winnend liedje van de Herfshaene. Dit jaor is dus Tegele aan de beurt en volgend jaor 2017 zal ’t nao ’t winnend jeugliedje van de Wortelepin in Blierick gaon.

Giel Aerts waas same met o.a. Frans Boermans, Thuur Luxembourg en Ad Pollux verantwoordelijk vur hiél vuul moéie vastelaovesleedjes oét Venlo. Giel zién leedjes hebbe diverse kiere in de finale van ’t LVK gesjtaon waorbeej hae veer kiér haet gewônne. Wae kent neet zién leedjes as,  1988 Minse wie  weej,  1989 De knapperikke,  1992 Waat hebbe weej ’t toch good en in 1994 met Heej en dao. Zien totale mezikale euvre is neet effe in ein twie dreej wäord op te sjriéve of te zegge.

 

De Giel Aerts trofee: Giel sjtandaard achter zién piano as hae meziekles goof of aan ’t komponere waas.

Foto's opname promotieclip dansgroepen

P1040908

Klik heej veur alle foto's te bekieke.