De datum 11 november sjteit tradisjoineel in ’t teiken van de äöpening van ’t niej-je vastelaovesseizoén. Zoë netuurlik auch in Tegele. Zôndaag d’n elfde v.d. elfde wuërt op ’t Oelesplein de vastelaovend ingesjaote door de veer Samewerkende Tegelse Vastelaoves-gezelsjappe, de S.T.V.

Det insjeete begint um 19.11 oor. Op ‘t Oelesplein aan de kruutsing van de Berg-, Enger- en Poshoéssjtraot verzamele D’n Oeles, De Kaetelaers, De Boereraod en de Beerpiép zich. D.m.v. elf kanonsjlaeg van ’t Oelesgesjöt, wuërt ’t sjtartsein gegaeve vur ‘t kômmende vastelaovesjaor.
De joekskepelle Tegels Blood, De Kaetelaers en De Boereraod zulle vur de muzikale noot zorgdrage.
‘t Regiment Frei-Husaren von Glasenapp - 1760 luët nao de letste kanonsjlaag ein daverend saluutsjot huëre.

Nao aafloup rôngk 20.00 oor vertrekke de vereiniginge plus aanhang in optoch nao kefee Sintermerte aan de Aa-j Mert, wao gezamelik wuërt getoos en ‘t vastelaovensseizoén ken beginne. ‘t Programma in kefee Sintermerte begint um 20.11 oor en alle Tegelenaere zien netuurlik hertelik welkom.
De gansen aovend is d’r zônger miër te geniete van gôj-je en toepasselikke muziek en traej-je de joekskepelle úm en úm op.
Boéte, vur ’t kefee, wuërt d’r auch ein tent opgebouwd, zoëdet d’r zoëwaal binne as op de Aa-j Mert ’n richtig vastelaovesfiës gevierd ken waere vur gans Tegele.

 

in SOP en VOA in 't Jochumhof. zondag 28 okt Aanvang 11:00 oor.
Dit is allein veur Oeles lede, besjlaote activiteitAfgeloupe maondag 1 oktoëber is tiédens de jaorvergadering van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles d’n hiër Cor Jansen toet veurzitter van ’t Gezelsjap gekaoze.

Nao aafgeloupe Vastelaovend noom hae tiédelik as vice-veurzitter de honneurs waar van de gesjtopde preses Roland Truijens.
Vanaaf dit moment is Jansen (dae al ingkele jaore deil oétmak van de Raod van Elf en in 2017 adjudant waas) dus definitief veurzitter van dees Tegelse vereiniging. Besjteurslid Roy Peters woort gedurende dezelfden aovend herkaoze en Niels Canjels traejt toe toet ’t besteur van ’t Oelesgezelsjap.
De jaorvergadering woort taeves de sjtart van de niej-je sikkertaris, te weite Maurice Beurskens. Hae volg René Boermans op, dae dees funksie-j 11 jaor beklei-jde. Tot sjlot zat Han Peters ein punt achter zien 9-jaorig besjteurslidmaatsjap.

Beeldend kunstenaer Fons Schobbers oét Venlo haet vur de kômmende vastelao-vend “d’n Opsjtaeker-2019” ontworpe. Veurzitter Roel Versleijen van Jocus vroog Schobbers um dit jaor oét naam van alle viéf de sjtadsdeilvereiniginge d’n Opsjtaeker vur 2019 te ontwerpe. Zien ontwerp is ‘n ode aan de komponiste en teksdichters.

“De muziek is de drager van de vastelaovend, ’t verbingk ôs. ’t Is heerlik um in de veurjaorszôn vur ein kefee met bekende en ônbekende same dees liedjes te zinge. Ik vông ’t iërvol, um vur dit jaor d’n Opsjtaeker te meuge ôntwerpe.

Vastelaovend is ein fantasties fiës det zich met name door ôs vastelaovesliedjes ôngersjeidt van angere fiëste en evenemente. “Jôngk en aad zingk allemaol same” en de liedjes waere van generasie-j op generasie-j doorgegaeve…. Geweldig sjoën”, aldus Schobbers. Hae is euveriges zelf lid van de “oëi-jt haos prinseklöp” en leep waal 35 kiër met de vastelaovesoptoch mei-j. Dök as faatse of in ein klein gruupke.

 ‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort brosj, die sjteit vur ein dreejtal zake: 1. Einem bliék van waardering vur de vuële vreejwilligers die tig vastelaovesaktiviteite mei-j organiseere in de sjtadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belfeld, Arcen en Velden. 2. Einem bliék van betrokkenheid met de vastelaovend. 3. Eine finansjeelen opsjtaeker vur alle vastelaovesvereiniginge oét dees regio.

De viéf sjtadsdeilvereiniginge van de gemeinte Groët-Venlo haope det de inwoëners, net as in vurrige jaore, dees vastelaovesbrosj wir massaal zulle koupe um zoë de versjillende aktiviteite van de diverse vereiniginge te ôngersjteune.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2019 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere gepresenteerd. Vanaaf daen datum is-e auch te koup beej bij de diverse vastelaovesvereiniginge en tiédens de versjillende vastelaovesactiviteite.

 

Tegele, juni 2018. 

Vastelaovesgezelsjap  d’n Oeles zuut ‘nne lang gekoesterde wins in vervulling gaon met de beneuming van d’n hiër Jo van der Velden as Besjèrmhiër van de vereiniging.
De vereiniging greu-jt en bleu-jt en dao pas eine neutrale en ônbeveuroordeilde persoën beej, dae met zien kennis en ervaring de belange mei-j behartig en wao nuëdig advies ken gaeve.
Jo is gennen ônbekende binne de vastelaovend en ôs vereiniging, want in 1983 regeerde hae as gewaardeerd Oelesprins euver ’t Oelesriék.
Sinds daen tiéd is-e nauw betrokke beej de vastelaovend in ’t algemein en o.a. binne de Sociëteit Oeles Prinse in ’t bizônger.
De aad-wethouder van Tegele en Venlo waardeert dees rol bizônger en hae haet d’r vuël zin in. Det bliek waal oét de vuële vraoge en idee-je die in recente gesjprekke no veure kwame. Jo sjteit midde in de samelaeving en ‘t ’t laeve en det pas zeker beej ‘t Oelesgezelsjap.
De vereiniging is hiel veriërd met zien toezegging en wins úm daobeej vuël wiésheid en plezeer………….. umdet Tegele eur leef is!
Jo van der Velden wuërt tiédens de interne äöpening op 17 november 2018 in ’t Limburgs Sjötterie-j Museum op Sjteyl as zoëdanig geïnstalleerd.

Beste laezer,

Rabobank Venlo en Umsjtreeke sjtelt € 75.000,- van zien wins besjikbaar aan aangesjlaote vereiniginge ônger de noemer “Rabobank Clubkas Campagne”. Ôs gezelsjap haet zich auch aangemeld um kans te make op ein geldbedraag. Allein persoëne met ein Rabobank-raekening meuge sjtumme op de deilnimmende gezelsjappe. As Vg. Oeles ôntvange we gaer dien sjtum.

Sjtumme op Vg. D’n Oeles ken as volg. Van 11 wies 23 mei meuge lede van de Rabo-bank Venlo en umsjtreeke in totaal viéf sjtumme oétbringe op eur favoriete klöps, waovan maximaal twië op dezelfde klöp.
Iddere sjtum is geld waerd. De waerde van ’n sjtum wuërt bepaold door ’t totaal besjikbare bedraag van € 75.000,- te deile door ‘t aantal oétgebrachte sjtumme. Vg. D’n Oeles ôntvangk dus ‘t aantal op ôs óetgebrachte sjtumme maol ’t bedraag det éin sjtum waerd is.
’t Is daorum vur ôs belangriék um zoëvuël meugelik sjtumme te kriége. Weej kenne die beejdrage good gebroéke vur ’t organiseere van vastelaovesaktiviteite vur alle laoge van de Tegelse bevolking, met as doel ‘t in sjtand haaj-je van ein sjtök kultureel erfgood.
Auch wilt Vg. D’n Oeles met de gave de dansgardes vurzeen van ‘n niej-je kostumering. ’t Zou daorum fantasties zien, as dôw en dien femielie-j, mits lid van de Rabobank, sjtumme gaeve aan Vg. D’n Oeles in dit kampanjekader.

Kiek vur miër info euver dees kampanje op www.rabobank.nl/venlo

Bedank vur dien sjteun!

Met vrintelikke groete,

Besjteur Vg. D’n Oeles.

Tegele verluus ein markante persuunlikheid.

Aad Oelesgroétvors en veurzitter Piet Janssen euverleeje. 

Maondigaovend 7 mei haet Tegele aafsjied môtte nimme van mister Oeles Piet Janssen.
Piet Janssen waas al geruume tiéd met zién gezôngkheid aan ’t sukkele.
In ’t jaor 1965 woord Piet Janssen ouch bekend ônger de naam Piet van Rijn Oeles Prins van Tegele.
Aansjloétend  woord hae lid van de raod van elluf van D’n Oeles um in november 1972 Vors en veurzitter van D’n Oeles te waere.
Sjtaef Beurskens waas in 1973 ziéne iërste Prins dae hae haet oétgekaoze.
18 jaor waas Piet ’t boegbeeld van de Tegelse vastelaovend um in 1990 aafsjiéd te nimme as Groétvors en veurzitter.
Ônger zién leiding haet D’n Oeles 10 ziér suuksesvolle Oeles-revue’s op de plenk  gebrach die door gans Limburg bekend ware.
Daonaeve beej waas Piet lid van de Sociëteit Oeles Prinse en waas hae de inisiatiefnimmer toét oprichting van de Vereinigde Oeles Adjudante.
Piet Janssen haet ôntiegelik vuul beteikend vur de Tegelse vastelaovend en vur D’n Oeles in ’t biezônger.
Tegele en umsjtreeke haet ein markante persuunlikheid verlore. 

Weej winse zién vrouw Toos en zién kinger en kleinkinger hiélvuul sjterkte toe 
Met dit groéte verlees.

Besjteur en leeje van,

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles

Sociëteit Oeles Prinse 

Vereinigde Oeles Adjudante.

 

Dônderdig morge 26 april


haet de Börgemeister de hiér A Scholten van Venlo
Hans Schreurs gedekoreerd as lid in de orde van Oranje Nassau.
Aad Oelesprins van 1997 Hans Schreurs haet dit lintje gekreege vur zien vuële vreejwilligers werk.
Zoe waas hae jaore veurzitter van SC Irene, van diverse stichtinge en vereiniginge penningmeister, enzv enzv. Terech det hae dees KO haet meuge ôntvange.

't Is de P&P-commissie van d'n Oeles gelök öm ein leuk idee van de fotograaf toet óetveuring te bringe.
Op woensdig 4 april 2018 woort d'r ein bezeuk gebrach aan prins Don en zien adjudante Thijs en Robert. Ônger 't genot van 'n gôj tas kôffie en 'n drenkse woort 't trio verras door Gé Cornet en Jos Verbong (fotograaf) met de óetreiking van ein sjoën poster vur 't prinselik trio. Zeej vôngen 't alle dreej prachtig.
Netuurlik gaon weej det in 2019 'n vervolg gaeve, met dank aan Rick Grimberg en Niels Canjels.

 

Roland Truijens haet per direk de veurzittershamer neergelag beej Vg. D’n Oeles. Truijens ken ’t veurzittersjap neet miër kombineere met zien werk en gezinslaeve.

In totaal is-e elf jaor betrokke gewaes beej d’n Oeles, waovan de letste viéf jaor as veurzitter. Hae woort in 2008 oétgeroope toet Oelesprins en waas daonao in versjillende funksie-js betrokke; zoë-as besjteurslid, Veurzitter sjponsorkemmissie-j, veurzitter p & p, veurzitter S.T.V., prinsekemmissie-j, Langsten Daag, besjteur V.A.T., finansjeele kemmissie-j, vertegenwoordiger Groët-Venlo en besjteurslid van ‘t 6x11 jaorig jubilee-jum van aafgeloupe jaor.

De aafgeloupe waeke haet Roland enorm vuël naogedach. “Op ’t werk beej JustFire Nederland is ’t ôntzettend drök en dao-in môt ich al mien enerzjie-j sjtaeke um dit verder oét te breij-je. Jaomer genôg velt die drökte auch dame met ’t vastelaovesseizoén. De aafgeloupe periode heb ich det duudelik ervare. Nao euverlegk thoés en met ôntzettend vuël pién in mien hert en ein dieke traon zal ich daorum mien take as veurzitter van dit sjoën gezelsjap ônmiddellik beëindige.
Ich kriég ’t gewoën neet miër gekombineerd en wil neet det d’n Oeles dao las van geit kriége. In ’t belang van michzelf, de zaak en baovenal mien leef femielie-j, doon ich nôw ein sjtepke truuk. Ich wil waal nag gaer doën betrokke bliéve beej de Oelesfemielie-j.

Tiédens de interne äöpening in november nimp Roland Truijens offisjeel aafsjiéd. Vice-veurzitter Cor Jansen, in 2017 nag adjudant, zal de take van Truijens as veurzitter tiédelik euverneme. In de tössentiéd geit Roland, same met ’t besjteur, netuurlik waal op zeuk nao ‘nne gesjikde opvolger.

 

 

Met vuël verdreet hebbe weej kennis genaome van ut euverlieje van
ôs aadste Oeles-lid

                                           GUUS LATIERS

Guus woort in ut rampjaor 1953 lid van d’n Oeles. Dus ein jaor nao de
oprigting van ôs gezelsjap. Hae waas mier dên 65 jaor lid en ut volgent
jaor aan de beurt um geiert te waere vanwaege zien 6x11 jaörig
lidmaatsjap. Helaas haet det neet zoë meuge zien.
Veural in de beginjaore haet Guus vuël beteikent vur d’n Oeles en haet
mei beejdraage aan detgeene wat d’Oeles nôw vur de vastelaovend in
Tegele beteikent.De letste 15 jaor waas hae lid van de Oeles-Senaat.
Weej verleere in Guus ein gewaardeerd en respekvol lid van ôs gezelsjap.
Weej winse kinger, kleinkinger as ouch ziene partner Fieke vuël sjterkte toe.

De kremasie en aafsjiedsdeens vingk plaats op dinsdig 6 miërt um 11:00 oor in Yardenhoés te Bliérick.

Names Besjteur en leeje
Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles
Tegele

 

ZJURIERAPPORT OPTOCH TEGELE 
Maondig 12 fibberwarie 2018
         
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
    DEBUTANT:  
1e pries 43 VG de naate laevers - Circle of laef 116
    JEUG GROEPE:  
2e pries 44 De zaate Eikes - May the kwats be with you 105
1e pries 40 Sjots & sjeif 2.0 - Wat unne kwa(t)s 109
    FAATSE:  
2e pries 27 Paul Dings - Un good plantejaor 122
1e pries 24 De Grens - 200 jaor Grens 125
    PAARE:  
2e pries   n.v.t.  
1e pries 25 De Wippers - ….Tot naodinke 121
    KLEINE GROEPE:  
2e pries 39 Ton Dings & consorten - Ich heb mot 114
1e pries 28 V.V. de Neetnekke - Tiedelijkke vacature beej ut Missiemuzejum: Brômbaer gezôch! 120
    MIDDELGROËTE GROEPE:  
2e pries 11 VG de Gonzobar - Met beer genne pries, wat 'nne kwats, ut wuurt tied det d'n Oeles os mats 108
1e pries 15 Nag ech Tegels - Kom mei & bekiek 't ens van de angere kangk 123
    GROËTE GROEPE:  
2e pries 45 VV Zoe gezag zoe gedaon - Wat eine KWATS 99
1e pries 14 Die sjpore neet - Os sjprookje is genne kwats 108
    KLEINE WAGES:  
2e pries 19 Zuussewaal -  11 jaor Zuussewaal, wat unne kwats 119
1e pries 23 VG Beejeingesjoeid - Aliens? Wát unne kwats!! 129
    GROËTE WAGES:  
3e pries 38 KV de Lapzjwens - Wat eine Sirk 117
2e pries 18 VK de Hanewurgers - Weej hebbe de poppe aan ut danse 125
1e pries 29 VG Sjonge Jonge - Wat 'nne kwats, Sjonge Jonge 11 jaor. Ouch in de rimboe kriege weej alles klaor!! 129
OELESTROFEE                                     KV de Lapzjwens - wat eine sirk!
         
Euver d’n oetsjlaag van d’n optoch ken neet waere gekorresjpondeerd!  
Met hertelikke vastelaovesgroete,    
Zjurie en optochkemmissie van VG D’n Oeles    


1   Oelesbus / collecte
2   Harmonie Sempre Avanti
3   Die van d'n Bookhaaijer
4   Toën Hermans
5   Broederschap Sint Martinus
6   Dani en Esmee
7   VV De Kaetelaers
8   De sôkkerkluntjes en toekoms
9   JK Sôkkerpaek
10 GVVG de 3-kes
11 VG de Gonzobar
12 CC 't Holtstraotje
13 VV de Boereraod
14 Die sjpore neet
15 Nag ech Tegels
16 VG Gen Flauw Benul
17 Jan Gubbels
18 V.K. de Hanewurgers
19 Zuussewaal
20 Joekskapel Petatte Nelke
21 Beerpiep Jeug
22 VG de Beerpiep
23 VG Beejeingesjoeid
24 De Grens
25 De Wippers
26 JK Eine te weinig
27 Paul Dings
28 V.V. de Neetnekke
29 VG Sjonge Jonge
30 Get hei beej ein
31 Drumbeatz
32 Mikkum
33 Doën beejein
34 VV de Boekaniers
35 Erik Poeth
36 DWZ (Dich Wets Zelluf)
37 BBB
38 KV de Lapzjwens
39 Ton Dings & consorten
40 Sjots & Sjeif 2,0
41 Annette Jacobs
42 FC Oranje
43 VG de naate laevers
44 De Zaate Eikes
45 VV Zoe gezag zoe gedaon
46 JK Tegels Blood
47 Jeugd Prinsewagen
48 Roadswagen
49 Prinsewagen

In naovolging op dreej iërdere suuksesvolle edisie-js, organiseert de jeugkemmissie-j van Vg. D’n Oeles in samewerking met Oeles Toekoms auch vur 2018 dit gratis evenement vur de jeug. Dees veerde edisie-j wuërt vastelaoveszôndaag 11 fibberwarie gehaaje in Grieks restaurant Hestia aan ’t Wilhelminaplein; naabeej paviljoen “’t Witte Hoés”.

De opzet van ’t Ranjabal is um kinger toet en met twellef jaor tösse 14 en 17 oor eine fiësmiddaag veur te sjôttele.
De jeug ken hosse en sjpeule in de zaal en taeves boéte op ein aafgesjermp terrein. De elders zelf kenne zich amuseere in ’t veurste gedeilte van ’t restaurent. Vur de blage is d’r ranja en sjlôk (vur niks) en de muziek is in vertrouwde hèng van DJ Luuk.

Beej de muziekkeuze wuërt d’r raekening gehaaj-je met ’t geluudsnivo, zoëdet ’t vur idderein plezeerig ken waere ervare. Auch zien d’r diverse optraej-jes.
Netuurlik make ’t groëte en kleine Oelestrio eur opwachting op ’t Ranjabal.

Restaurant Hestia hanteert gedurende de ganse vastelaovend (dus auch op dit bal) ein kleine aetkaart. Den ken jôngk en aad taeves geniete van eur meditterane versjnaperinge.