Laes verder niejsberich, Gé Cornet Iëre-vors D'n Oeles: Klik heej.

Roy Peters

Op zaoterdaag 17 november jl. vông de jaorlikse interne äöpening plaats van Vg. D’n Oeles. Vur ’t twiëde jaor op rie-j woort det gehaaj-je in ’t Limburgs Sjötterie-j Museum op Sjteyl. Tiédens dezen aovend sjtông de wisseling van de Vors en Seremoniemeister centraal, waobeej Gé Cornet unaniem woort beneump en geiërd as Iëre-Vors.

Nao ’t welkomswaord woort d’r sjtil gesjtaon beej de twië vurneumde wisselinge. Allleriërs trooj Roy Peters aaf as seremoiniemeister en woort Frank Rijvers geïnstalleerd as zienen opvolger. Daezelfde Peters moch efkes later nag ens op de buun versjiéne. Nao ’t aafsjiéd van Gé Cornet as Oelesvors, goof Cornet ’t sjpraekwaordelikke sjtekske namelik euver aan Roy Peters. Nao nege jaor dees funksie-j met verve beklei-jd te hebbe, zat-e dao nôw ein punt achter. Sjoën is zônger miër, det-e gewoën verbônge blief aan ‘t Oelesgezelsjap. Vur al zien bizôngere werkzaamhede woort-e, in naovolging op Toën Smeets, d’n twiëde Iëre-Vors binne d’n Oeles. Aan dae vorstewissel woort ‘nnen daag later in ’t Zaelke nag ruum aandach besjtaejd d.m.v. ein resepsie-j.

Vervolges woort de tiédens de jaorvergadering van aafgeloupe 7 oktoëber gekaoze Ruud Schreurs offisjeel geïnstalleerd as penningmeister. Hae nimp vanaaf det moment zitting in ’t Oelesbesjteur en nimp in deze de taak euver van Stan Hanraets.

Naeve de festiviteite rôngkum vurneumde persoëne, waas ’t vervolges de beurt um van minse aafsjiéd te neme en van d’n angere kangk juus ouch minse welkom te heite in de diverse geledinge van ’t Vastelaovesgezelsjap. We neume ô.m. de dansgarde, Oeles Toekoms en Tegels Blood. In totaal woorte vervolges zes jubilarisse in ’t zúnke gezatte. Peter Gerards en Roger Hendrix (allebei zilvere sjpeld) woorte gehuldig i.v.m. eur elfjaorig lidmaatsjap. Vanwaege ‘t 2x11-jaorig lidmaatsjap ôntvinge Toine van der Stegen en Jochem Gommans de gôlde sjpeld. Beej Joep Flos en Twan Ververs woorte vanwaege eur 3x11-jaorig lidmaatsjap de gôlde sjpeld met saffier opgesjpeld.

Binne de Raod van Elf

...

‘De Nege van Gé’ heite zeej sinds gister. De nege Oelesprinse die tiedes ‘t vorssjap van Gé Cornet mochte regere euver Tegele, hebbe um same met eur Adjudante en maedjes ein surprise party aangebaoje die hae neet sjnel zal vergaete. Gé en zien Ingrid woorte per cabrio nao ‘t hoës van prins Marcel I (2016) aan d’n diék gebrach en dao door de Oelestrio’s van 2011 wies 2019 gans in sjtiél óntvange. Wat volgde waas eine aovend vol fantastische hoëgtepunte. De aaftraejende Oelesvors kreeg ein ketting gemak van alle nege prinselikke óngersjeiinge umgehange. Ouch óntving hae ein book vol foto’s met ein verhaol en wäördjes names alle trio’s. As klap op de veurpiél woort Gé verras met ein prachtig kunswerk as aandinke, gemak door de Tegelse kunstenaer Jos Cremers. Ouch ware d’r optraejes van artieste. Eine aovend dae Gé en Ingrid, zien kinger en de nege Oelestrio’s met eur maedjes nag lang zal heuge. Dank aan jidderein dae ein sjteinke haet beejgedrage aan dit gesjlaagde verrassingsfiës!

Kiek heej vur alle foto's

Foto's: Jos Verbong

‘t Eind van mei sjteit vur de dansgroepe van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles wir in ‘t teiken van de jaorlijkse aardbeie-verkoup . ‘t Is alwir t achtste jaor achter-ein. Ten opzichte van vurrige jaore is d’n opzet iets verangerd en zal de aardbeie-actie op miërdere daag zien en zal de verkoup neet inkel door de dansgroepe verzörg waere. De actie sjtart op dônderdig 23 mei langs de Steylerse huzer en waal vanaaf 17.00 oor. Op zaoterdig 25 mei (tösse 09.00 en 16.00 oor) zulle de commissieleeje van de dansgarde met ein kraömpke te vinge zien beej de “Coop” oppe Pater Petersstraat 1 op Steyl. Tensjlotte zal op maondig 27 mei vanaaf 17.30 oor door de Raod van Elf, Oeles Toekoms en euverige leeje van D’n Oeles “aerbaeze” verkoch waere in ‘t centrum van Tegele en in ‘t Maasveld. De opbrings kump ten gojje aan de ganse Oelesfemilie. De te verkoupe “aerbaeze “ (bekskes van 500 gram) zien afkomstig van Dings Aardbeien oét Belvend en de koste van ein bekske “aerbaeze “ bedruëg 3,00 Euro en beej miër  bekskes 2,50 Euro per bekske.

aerbaeze 1 1

aerbaeze 1 2

aerbaeze 1 3

 aerbaeze 1

Foto Oelestrio 2019 afscheidsfoto web

aafsjiedsplaetje jeug web

Debutant:

1e pries            De Vastelaovessjpekkies                                  88 punte

Jeug groepe:

3e pries            Kinger van Wie Laater Wie Zaater                    87 punte

2e pries            De Vastelaovessjpekkies                                  88 punte

1e pries            De Zaate Eikes                                                91,5 punte

Faatse:

2e pries            Ton Dings                                                       90,5 punte

1e pries            Har Peeters                                                     91 punte

Paare:

2e pries            De Wippers                                                      83,5 punte

1e pries            Jos Verbong en Paul DIngs                              98,5 punte

Kleine groepe:

2e pries            Nag ech Tegels                                                93,5 punte

1e pries            VG De Gonzobar                                              97 punte

Middelgroëte groepe:

2e pries            Get hei beej ein                                               81 punte

1e pries            BBB                                                                 92 punte

Groëte groepe:

1e pries            VG Zoë gezag zoë gedaon                               99,5 punte

Kleine wages:

2e pries            Ut jeuk wir                                                      98,5 punte

1e pries            VG Beejeingesjoeid                                         107 punte

Groëte wages:

3e pries            VG Sjonge Jonge                                             96 punte

2e pries            CC ’t Holtsjtraotje                                            96,5 punte

1e pries            VK de Hanewurgers                                         99,5 punte

Oelestrofee:

VG De Gonzobar

D'n Tegelsen optoch geit door. Wal 't dringende advies aan de deilnemers um alles good vas te zette op de optochwages

De Samewerkende Tegelse Vasteloavesgezelsjappe (STV) zulle auch in 2019 gezamelik de Vastelaovend aafsjloete. Dit sjoën inisjatief kriég dus ein vervolg nao de geslaagde iërste editie-j van 2018.

Dit zal Vg. D'n Oeles doon door op 5 maart 2019 same met de zustervereiniginge De Boereraod, de Kaetelaers en de Beerpiép, geliéktiédig de muts aaf te zette nao afloup van de fakkeloptocht. Deze door de jeugkemmissie-j van D’n Oeles georganiseerde fakkeloptoch sjtart um 19.00 oor vanaaf kefee Sintermerte in 't centrum van Tegele en lóp vieja de St. Martinussjtraot, Hoëgsjtraot. Groëtesjtraot nao ’t Sjmidseplein beej d’n Oelesbaum.  Dao aangekôme, zal door de gangmaekers van Tegele 't maskerade-veur waere aangesjtaok.

Daonao zal 't programma sjtarte vur 't gezamelik mutse aafzette. Nao de waörd van Oelesveurzitter Cor Jansen en Oelesvors Gé Cornet zal d'r ein vasteleovesgedich waere veurgedrage door emes van dialékvereiniging Veldeke. Daonaeve beej zal Lars Broekmans (begeleid door  Chris Coumans) ingkele liedjes zinge en auch de de joekskapelle van de versjillende vereiniginge zulle ingkele nummers sjpeule. Vervolges zulle de veer STV-vereiniginge op 't Sjmidseplein gezamelik de mutse aafzette. Nogmaols zal Lars, begeleid door  Chris Coumans, ein lied zinge. Aafsjloétend zal vors Gé 't motto vur 2020 bekend make. De Tegelse bevolking is natuërlijk van herte oétgenuëdig um aanwezig te zien beej de fakkeloptoch, ´t maskeradeveur en ´t gezamelik mutse aafzette.

Daonao zal iddere vereiniging ziene eige waeg gaon um de Vastelaovend 2019 in eige kringk aaf te sjloete. Vur ´t vastelaovesgezesjap D´n Oeles beteikent dit det zeej nao ’t Zaelke vertrek en vanaaf ca. 20.45 oor is idderein oét Tegele welkom um ´t aaftraeje van ´t jeugtrio en ´t groëte trio beej te woëne. Rongk middernach is ´t offiésjiële programma aafgeloupe en is de Tegelse Vastelaovend ech gedaon.

De iërste daag van 't nie-je jaor zién ôngertösse versjtreke. De jaorwisseling is dök auch 't sjtartsein um de veurbereidingen op te sjtarten veur de Tegelsen optoch. In 2019 sjeit deze op maondaag 4 maart op 't programma.

In naovolging van de suukesvôlle jubiléjum-edisie-j van 2018 haet de optochtkemmissie van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles neet sjtilgezaete de lètste maonde en is al bezig met d’n optoch van 2019. Zoë wille zee-j noa 't succes van vûrrig jaor boéte beej de tent van ’t Witte Hoés wir de nuëdigge  aktiviteite organisere. In de stiël van het motto van de Tegelse Vastelaovend in 2019 “Krangs-um!” is d'r beslaote um de volgorde van de route wir te verangere nao de aaje route.

De optochtkemmissie van D’n Oeles haop wir vuël deilnimmers welkôm te hei-jte in 2019. Vanaaf nôw kên me op de sait van D’n Oeles (www.oeles.nl) miër informatie vinge mit daorbeej auch 't insjriéf-formulier. Heb geej nag evèntuwele vraoge den kênt geej kontak opneme met Marcel Engelen vieja Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Nummer Omschrijving Categorie Motto
1 Sjoëlbus    
2 De Wippers Paren Dreej kieër niks
3 VG de Gonzobar Kleine groep Weej roeije taege de sjtroum in
4 Joekskapel Petatte Nelke   Drink dien tas beer, laef d'n daag. We traote d'r naeve en neet zaag
5 VG Sjonge Jonge Grote groep Nao links? Nao rechs? Wat is d'r aan de hangk? Alles is krangs-um in ôs Tegels wonderlangk!
6 VG Weej gaon
...

Dit sjpektakúlaere en spésjié-j-ale fiës is neet miër weg te dingke in Tegele. Op zôndaag 3 maart 2019 zal Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles veur d’n twelfde kiër “Ut Sambal” organisere. Dees ediesie-j haet as thema "Sambal on Fire".

Vanaaf 19:30 oor zal fiëspaviljoen Ut Witte Hoés eur deure aöpene um vervolges diverse sjpetterende optraejes oét d'n hood te tovere. Neet de minste artieste zölle namelik nao hertje Tegele aafreize um ”Sambal on Fire” wir te laote oétgreuje toét ein sjpektakelsjtök. D'r wuërd aafgetrap mit de Venlose bènd "Appelemoos". Deze groep jônge artieste is gesjtart in 2012 en hebbe al mennige zaal op de kop gezatte. Dit zeve-tal haet den auch as motto um d’r mit zién alle éin groët fiés van te make. Neet miër weg te dingke op Ut Sambal is Joekskapel Sôkkerpaek en daarom zien zeej auch in 2019 van de partie-j.

Net zoë-as in 2018 zulle Sandor Sturbl en Lily-Jane Young wir van de partie-j zién op Ut Sambal. De Belfeldse Sandor, bekend ls Peter Pan van de geliéknamige musical en tiédes die periode gevallen veur Mary-Jane zien vriendin, deeje vurrig seij-zoen mei aan The Voice of Holland en Mary-Jane haolde daobeej zelfs 't tiém van Ali B. Vervôlges zulle de Badmötse vur d'n  iërste set van dreej optraejes de bühne betraeje op 't Wilhelminaplein. Dees Remûngse formaasié-j viert dit jaor 't tiënjaörig besjtaon en traoj al op in gans Limburg en nôw dus auch in Tegele.

Auch Blerick is van de partie-j tiedes “Ut Sambal”. Vanaf de angere kank van de Maas zal “De Golden Hiering” d'n euversjtap maken nao Tegele. Dees veër manne hebben al dök mei-j-gedaon aan de Blerickse en Venlose leedjesaovend en wiste al versjillende kiëre as winnaar nao hoés te gaon. Nao de twië-j-de set van de Badmötse zal het trio Annemarieke, Kristel en Roel probere um 't publiek nag miër op te werme. Auch zeej zién gèn ônbekende op de Vastelaovesbühne aangezeén zeej de letste twiëje jaor deilnaome aan Opus Jocus, de Venlose leedjesaovend, en woorte in 2017 twiëde en in 2018 eindigde

...

Oeles Toekôms, de jeugkemmissie-j van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles en kemmissie-j Bals en Zittinge hebbe de heng in-ein gesjlaon. Op zôndaag 3 maart 2019 wuërd nameljk in ’t Witte Hoés ein nie-j evenement georganieseerd det "Ranjabal XXL" geit hei-jte.

In 't fiëspaviljoén in hertje Tegelen kên de jôngste jeug in 'nnen ôngedwônge sfeer ranja drinken, sjlôkke en liëre vastelaovend te viere. Auch aan de oma’s en opa’s van de jôngste jeug is gedacht aangezeen d'r gezörg zal waere veur zit-gelaengenheid. Tiedes de middaag dae um 14.00 oor sjtart (tent geit aope um 13.30 oor) drei-j-t er 'nne  DJ echte Vastelaovesmuziek en zölle d'r verjillende optraejes zién. Daonaeve mak 't nieje jeugdtrio van D’n Oeles ruúmte vree-j um bee-j dit sjpektakel aanwezig te kênne zien. Op 't Ranjabal XXL zölle auch de winnaars van door het jubielerende Wie Laater Wie Zaater georganieseerde kleurwedsjtriéd bekend gemak waere um 14.11 uur. De middaag dae toet circa 17.00 oor deurt, is graties te bezeuke.

De afgeloupe maonde vông d'r ein gesjlaagde crowdfund-aksie-j  plaats (louptiéd 11 november toét eind jannewarie-j). Middels de opbringste van dees aksie-j haet dit d’r toe geleid det Ranjabal XXL ein kôste-dekkende begruëting haet. De inisiejatiefnimmers van de crowdfund-aksie-j ware drie leeje van Oeles Toekôms te weite Stijn Clabbers, Jip Gerards en Alex Jacobs.

Basissjoël Sint Jozef is op dônderdaag 21 fibberwarie-j de winnaar van 't Liedjesmatinee vur Blaage gewaore. In Kultureel Centrum D'n Haandert zong Lars Broekman ’t beste liedje en won daormei de wisseltrofee van D'n Oeles en de felbegeerde "Giels Aerts-trofee", dae besjikbaar is gesjteld door Giel Aerts-comité en gesjpônsord door vvvvvvvvvvv De Waus.

Winnaar liedjesVurBlaage 2019

 

Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles is altiéd drök met 't bekiéke van nieje meugelikheeje vur evenemente. Daorum haet de kenmmissie-j Bals en Zittinge besjlaote um Vastelaoveszaoterdaag in 't WItte Hoés aan te pakke en d'r eine femilie-j-daag te organiéaseeere ônger de naam "Sjpektakele".

Op zaoterdaag 2 maart 2019 zal de iërste ediesie-j van Sjpektakele op ‘t programma sjtaon en kûmp in de plaats van de boétegewoëne Binne-zitting en de nach van de Kloon. In 't vastelaovespaviljoen in hertje Tegele zal vanaaf 14.30 oor toét 23.45 oor non-sjtop sjpektakel aanwezig zien en de entreej is graties. Aajerwets gezellig met 't ganse gezin (jôngk en aad !) vastelaovend viere ?  As op die vraog 't angkwaord JAO is, den is Sjpektakele ech iets vur ûch. Binne zien d'r (naeve gôjje muziek) auch versjillende altiviteite vur de jeug te doon en d'r is 'nne sjlôkkraom aanwezig.

De organisaasie-j haet vur ein moëj affiesje gezörg. Vuël Limburgse artieste zulle aafreize nao 't Oelesriék. 'nne DJ met vastelaoveshits van vruúger en nôw zal as 'nne roëjen draod door d'n daag gaon. Daonaeve zulle Trio de Janeiro, Bjorn van Berkel, Hoonderwel, Men in Pek en Neppie Kraft de bezeukers mei laote geneete van eur optraejes. De Venloose bend Kwante Hippe tummert good aan de waeg en zal auch in Tegele te bewôngere zien. Natuurlik meug auch Oeleskepel Tegels Blood neet ôngkbraeke oppe buún. En de Tegelsen DJ Maximus kênnende zal ‘t auch wir ein tôf fiësje waere dao op 't Wilhelminaplein. Alles beejein genôg ingrediënte um van dit niéje gratis evenement, ein richtig sjpektakelstök te maake

Ein nie-j initiatief vur Tegele. De 3-kes hebbe met mei-j werking van de 'Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe' einen Top 33 opgezatte. Leefhebbers van ‘t vastelaoveslied kôste van zôndaág 27 jannewarie toet donderdaág 14 fibberwarie eur stum oétbringe oppe 220 Tegelse liedjes oét ‘t verleje en van nôw. Det is auch massaal gedaón. Op zaterdaág 16 fibberwarie woorte de 33 gekaoze nummers tiejes ein live oétzending gedrei-jd. De initiatiefnimmers haope det de liedjes de kômende periode vuël gedrei-jd gaon waere. De Top 33 wuërt in 2020 wir oppenie-j georganiseerd.

1. Ich bön in Tegele gebaore | Wim Beurskens (1983)
2. 't Is Vastelaovend | Beerpiëptrio 2019 (2019)
3. En as weej wir nao Tegele gaon | Zanggroep de Vlaegels (1982)
4. De luchtepaol | Toon Schalks (2000)
5. Weej make ‘t weer bónk | Wie Laater Wie Zaater (2019)
6. Hey, kiek toch ens nao mich | Wie Laater Wie Zaater (2013)
7. Unne late | Thei & Marij (1993)
8. Laeve de beerpiep | Vastelaovesgezelsjap de Beerpiep (????)
9. t Sjteit in de sjterre gesjreeve | Lei Driessen (1980)
10. Honderddoézend kier | Thei & Marij (1996)
11. Nôw geit ‘t daak d’r aaf | Wie Laater Wie Zaater (2015)
12. As weej gaon | Sandra en Marco (2019)
13. Hertje | Don Willems, Thijs Konings en Robert Schouwenberg (2018)
14. Ich ving mien slaopkamer neet mier | Sandra & Marco en Wie Laater Wie Zaater (2014)
15. Den Oeles hoeg | Oeleskoer (1937)
16. Boereraods lied | Boereraods Koer (1986)
17. De laefs maar eine kier | Sandra & Marco (2016)
18. As de knakwors neet mier knak | Toon Schalks (2002)
19. Gaas d’r op | Wie Laater Wie Zaater (2014)
20. D'n Duuvelsbal | Marianne Schweitzer (1976)
21. Dow bös 't gans | Thei & Marij (1987)
22. Boeresjlachfieslied | Boereraods Koer (1986)
23. Met d'n optoch mei-j | Wim Beurskens (1984)
24. As morge wuërt wie gister | Sandor Stürbl, Dave Ververgaard en Dave Detillon (2019)
25. Achteroét Achteroét | Groep Vriendenkring (1972)
26. Zoé vruug | Sandra & Marco (2006)
27. 'n kink van doezend waeke |

...

Op zôndaag 24 fibberwari 2019 vinge in Cultureel Centrum De Haandert de receptiés plaats van 't Oeles Trio 2019 en Oeles Jeugtrio 2019 van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles. 't  Oeles Jeugtrio zal in de kleine zaal de sjpits aafbiéte öm 14.00 uur en de recepsie-j deurt toet 16.30 uur. In de groëte zaal sjteit vanaaf 14.30 oor 't Oeles Trio klaor öm de felisitaties in ôngkvangst te nemen en zeej kênne toet 17.30 oor gefelisieteerd waere. De vereiniginge van de Samenwerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe zulle vanaaf 15.00 oor kômme felisietere. Veur alle euverige minse die 't Trio willen felisietere is 't  daaröm raodzaam um dit vur dezen tiéd te doen.