't Is ôngertösse ein tradisie-j binne Vg. D'n Oeles: 't Tegels Liedjesmatinee vur Blaage.
Dit truúgk kiërend evenement wuërt georganiseerd door de jeugkemmissié-j vur de groepe zeve en ach van de Tegelse basis-sjoële. Op dônderdaag 21 fibberwarie-j vingk de edisie-j van 2019 wir plaats in Kultureel Centrum D'n Haandert.

De Basissjoële hebbe op 14 november oét heng van 't Oeles Trio en ein délegasie-j van de jeugkemmisie-j ein pakket ôngkvange vur geneump liedjesmatinee..
Vieja de site van D'n Oeles kôste de sjoële vervolges ein veertal vastelaovesmelodieje van Bert van Dijk en Stef Kupers downloade. De winnaars per sjoël zulle vervolges eur beste beinkes veurzette op dônderdaag 21 fibberwarie-j en vechte um de felbegeerde "Giels Aerts-trofee", dae besjikbaar is gesjteld door Giel Aerts-comité en gesjpônsord door vvvvvvvvvvv De Waus, as-auch de wisseltrofee van D'n Oeles.

't Aafgeloupe jaor woorte Soleil, Fleur en Esmee names basissjoël De Schalm de winnaar van 't Liedjesmatinee vur Blaage

Vinn Geraats vormp same met zien Adjudante Keano Hermkes en Bram Smeets ‘t 30ste Jeugtrio van Vg. D’n Oeles oét Tegele. Zeej zien zôndaagmiddig 17 fibberwarie 2019 door Oelesvors Gé Cornet geproklameerd in de groëte zaal van Cultureel Centrum De Haandert.

Prins Vinn I is 12 jaor en zit, net als zijn adjudante, op Openbare Jenaplan Basissjoël ‘t Maasveld in de klas bij meister Nando. De Hoëgheid woënt same met zien elders Rob en Sandra en broor Milan op de Riethsjtraot in Tegele. Adjudant Keano (11) is ‘nne zoon van Dennie en Marjan. Keano haet ein jônger zuske Siëna en woënt op de Zjwanebloom. Adjudant Bram (12) woënt op de Beekpunge same met zien elders Paul en Ingrid en zien zuske Lisa en breurke Max.

Alle dreej zien ‘t echte Vastelaovesvierders. Zoë kump Prins Vinn oét ein ech Vastelaovesgezin. Zoë traejt mam Sandra in gans Limburg op, same met Marco Vassen as ’t duo Sandra & Marco en is vader Rob in ’t verlee-je Adjudant gewaes beej de Sjteyler Soppers en beej de Beerpiëp. Beej dees letste vereiniging waas-e ouch lang lid van de Raod van Elf. Ouch grôtterem broor Milan (in naovolging van mama Sandra in 1988) haet ervaring en waas in 2016 ôngerdeiol van ’t Jeug Boerebroédspaar van de Boereraod. Vinn zelf sjtông al ens op de plenk as Adjudant beej sjportklöp Irene. As hobby’s haet de jeugdige Hoëgheid voetballe beej sjportklöp Irene in de JO13-1,oftewaal de D-1, freerunning en same voetballe en ravotte met de twië Adjudante.

Ouch Keano waas al ens Adjudant beej sjportklöp Irene. En hae voetbalt taeves beej dezelfde klöp in de JO13-1. As-e neet op ’t sjportveldje aan ’t Maasveld is te vinge, den volg-e gaer thóes Nederlands en bóetelands voetbal oppe televisie.

D’n angeren Adjudant, Bram, is taeves zônnen echte vierder. Neet gek netuurlik met opa Toën Smeets, dae jaorelangk Oelesvors waas, opa Wim Beurskens, jaorelangk presedent van de VOA en dae in 1987 Oeles-Adjudant waas en ziene pap Paul Smeets, dae in 2015 Oelesprins van Tegele waas. Hae trek ônger de

...

“Krangs-um!” is ‘t motto van d’n Tegelse Vastelaovend in 2019. Oelesvors Gé Cornet haet dae sjpreuk good ter herte genaome beej de keuze van ’t niej-je Oelestrio van dit jaor. Want ziene letste prins -- Cornet haet besjlaote um nao dit seizoén te sjtoppe as Oelesvors – is vur vuël minse missjien ein hiel verrassende keuze. Aafgeloupe zaoterdagavond 16 fibberwarie presenteerde Vors Gé in Cultureel Centrum De Haandert tiédens ’t tradisjoneele Prinsebal ’t Oelestrio anno 2019. Prins MARCEL II (VAN LIER) geit de kômmende twië waeke same met zien Adjudante LEON VAN DEUR en PETER FOKKENS veurop in d’n Tegelse Vastelaovend.

Verrassend, umdet ’t ein Trio met ‘n hoëg Beerpiëp-gehalte is. Prins Marcel waas immers beej de zustervereiniging leefs nege jaor aktief in de funksie-j van Vors Cambrinus. En in die hoedanigheid sjtông hae dök op de bühne met Oelesvors Gé Cornet. De aktuweele Hoëgeid môt in daen tiéd zônger miër indrök hebbe gemak op Gé Cornet, getuuge zien oétverkeezing toet Oelesprins.
Marcel noom in 2016 aafsjiéd as Beerpiëpvors, is nag lid van de raod van elf en hae leidt de p.r.-kemmissie-j. Adjudant Leon is op dit moment veurzitter van Vastelaovesgezelsjap De Beerpiëp. In ’t verleej-je ware de rolle umgedrei-jd: in 2003 waas Leon (naodet-e in 1995 al ens Adjudant waas) prins van de Beerpiëp met Marcel as Adjudant aan zien zie-j. Adjudant Peter woort in 2008, elf jaor gelee-je, in naovolging op Leon, oétgeroope toet Beerpiëpprins. Met rech ken d’r dus gezag waere, det dit Prinselik Trio giga ervaring haet um veur te gaon en de ker te trekke met dezen Tegelse Vastelaovend.

Prins Marcel II (55) van Lier is eine gebaore en getaoge Tegelse jông met roots in de St. Jozefparochie-j. Hae woënt same met zien echgenote Anja en zoon Jules in ’t Maasveld op de Hoornbloem, terwiël euren aadste zoon Ruud in Venlo woënt. In ’t dageliks laeve is Marcel redakteur en versjlaaggaever beej Dagblad De Limburger en VIA Limburg.

Marcel website

Ouch einen op en top Tegelse jông is Adjudant Leon van

...

D’n dinsdaag aansjloétend aan ’t Prinsebal is ’t gebroékelik det de Oeleskrant wir te koup wuërdt aangebaoj-je. Lede van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles, ôngersjteund door lede van angere plaatselikke vereinigiunge, kômme de 19e fibberwarie saoves hoés-aan-hoés in Tegele, Sjteyl en de Hei um ’t full colour visitekaertje van ’t Oelesgezelsjap te verkoupe.

Vanaaf woensdaag 20 fibberwarie is deze prachtige vastelaovesglossy ouch vur 4 Euro te koup beej Timmermans Lezen en Schrijven, Bakker Bart, Kentoërbookhandel Jos van Heel en Beurskens Badkamers aan de Bôngerdsjtraot. Auch is-ze te koup beej Plus Verbeeten op de Hei.

Wao d'n Oelesprins op zaoterdaag wuërd gepresenteerd aan Tegele, zal de heerser van de Tegelse jeug de zénuúwe einen daag langer in bedwang môtte haaje. Zoë-as gebroékelik wuërd namelik op de zôndaag nao Prinsebal 't niéje jeugtrio van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles bekend gemaakt.

Op zôndaag 17 fibberwarié-j 2019 zal in de groëte zaal van kultureel Centrum De Haandert 't 30e Oeles Jeugdtrio waere oétgeraope. 't Thema dit jaor is "Ruúmte" en d'r is den auch alles oét de kas gehaold um d'n Haandert-zaal um te tovere in ein flitsende ruúmte-ömgaeving. Vanaaf 14.30 oor zulle de deure geöpend zien. 't Programma is samegesjteld door de jeugdkemmissie-j van Oeles Toekôms en zeej zulle wir 'nne ziër leuke middaag veur de jeug van Tegele présenteere. Zoë zal “Verrekes Moi” optraeje en zulle de dansgardes van D’n Oeles eur danse tuëne. D'n entree-j veur deze middaag bedruëg 2,50 Euro en kinger met 'nne Opstaeker hebbe gratiés toegang.

‘t Oeles Trio 2019 sjteit te trappele van ôngedöld um zich zaoterdaag 16 fibberwarie 2019 aan ’t Tegels publiek te presenteere tiédens ’t prinsebal. De sjpektakulaire ôntmaskering door Oelesvors Gé Cornet vingk plaats um 21.11 oor. De deure van De Haandert zien aope um 20.00 oor en waere um 21.00 oor tiédelik gesjlaote i.v.m. dit moment suprême.

Op dit bal van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles traej-je naeve de eige dansgardes ouch Christel & Quinn en partyband ApartY op. Vur de carnavaleske muzikale noot zorg Oeleskepèl Tegels Blood.

Toegangskaertjes à 11 Euro zien via de site van D’n Oeles, www.oeles.nl, en Bakker Bart aan de Kerksjtraot te verkriége. Netuurlik is ’t taeves meugelik um aan de kassa ein kaertje te koupe. Op dezelfde site ken me ouch ein gokje wage um de naam van de niej-je Prins en zien Adjudante te raoj-je.

Wetse wae 't wuërd?

...

Op zaoterdaag 16 fibberwarie-j 2019 wuërt in kultureel centrum D'n Haandert 't nieje Oelestrio oétgerope. Nao deze gezelligen aovend is ‘t ein rituweel det daen daag daonao de Oelesmis plaats zal vinge, dus auch in 2019 is dit ‘t geval. Op zôndaag 17 fibberwarie-j begint de heilige mis um 10.30 oor in de Sint Martinuskerk te Tegele, met mei-werking van Zangvereiniging Vriendenkring oét Sjteyl.

' t Thema van dezen deens is "Krangs-um !" nao 't vastelaovesmotto 2019

‘t Oeles Trio 2019 sjteit te trappele van ôngedöld um zich zaoterdaag 16 fibberwarie 2019 aan ’t Tegels publiek te presenteere tiédens ’t prinsebal. De sjpektakulaire ôntmaskering door Oelesvors Gé Cornet vingk plaats um 21.11 oor. De deure van De Haandert zien aope um 20.00 oor en waere um 21.00 oor tiédelik gesjlaote i.v.m. dit moment suprême.

Op dit bal van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles traej-je naeve de eige dansgardes ouch Christel & Quinn en partyband ApartY op. Vur de carnavaleske muzikale noot zorg Oeleskepèl Tegels Blood.

Toegangskaertjes à 11 Euro zien via de site van D’n Oeles, www.oeles.nl, en Bakker Bart aan de Kerksjtraot te verkriége. Netuurlik is ’t taeves meugelik um aan de kassa ein kaertje te koupe. Op dezelfde site ken me ouch ein gokje wage um de naam van de niej-je Prins en zien Adjudante te raoj-je.

Noëts op tiéd foto

Noëts op tiéd

De muziekkemmissie van de Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe (S.T.V.) is nao ’t aafgelaste van ’t Tegels liedjesmatinee in 2017 eine niej-je waeg ingesjlaage.

Vanaaf dit jaor zal d’r namelik idders kiër éin nie-j nummer gepresenteerd waere, zoëdet de kultuur van de plaatselikke vastelaovesliedjes iun sjtand euvereind blief. Op verzeuk van de vurneumde kemmissie haet Sandor Stürbl (bekend van de musikal “Peter Pan”) ein teks gesjreeve. Dave Ververgaard en Dave Detillon hebbe same met Stürbl de muziek d’rbeej gemak. ’t Niej-je liedje “As morge wuërdt wie gister” is vanaaf nôw te downloode van de sites van de S.T.V.-vereiniginge D’n Oeles, De Kaetelaers, De Boereraod en De Beerpiép. Dit nummer is taeves te beluustere via de Facebook-pagina’s van dees gezelsjappe.

“As morge wuërdt wie gister” is gezônge door ’t gelaegenheidstrio “Noëts op tiéd”, besjtaonde oét Sandor Stürbl, Dave Detillon en Marinho Peters. De sjlager is opgenaome beej de Tegelse Klank Studio.


...

't Joeksstasjon van de gemeinte Venlo, De 3-kes Radio, bestjeit sinds 2009. Nag noe-j-ts is d'r ein Topliés oétgezônde. Dao kûmp verrangering in. 't Gezelsjap kûpt dit sezoén met einen Top 33 veur Bliërick en Tegele. 

't Idee-j um een topliés saame te sjtelle is neet nie-j. D'r zien legio van dit saort liéste. Dit sezoén kômme De 3-kes met ein liés veur de sjtadsdeil Bliërick en Tegelen. Inwoëners kênne vie-j-a de websait www.de3kes.nl eur sjtûm oétbringe op eur 9 favoriete vastelaovesliedjes. Dit iniesjatief wuërt ôngersjteund door De Wortelepin en door de ‘Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe’.

Door alle bezeuke aan de sjtadsdeile en dörpe en 't jaorlikse in gebroék nimme van De 3-kes radio is duúdelik gewaore det d´r prachtige vastelaovesliedjes zién gemak in ´t verleeje. Liedjes die dök einigszins in de vergaetelheid zien geraak. Door met lokale liéste te kômme wuërd de aandach gevestig op ein spesiefieke plaats. ´t Ideej is um in de toekoms ´t aantal Top 33 liéste oét te breije nao angere dõrpe in de gemeinte Venlo.

De laif oétzending van de Blierickse Top 33 vingk plaats op zaoterdaag 9 fibberwarie-j vanaaf 9.00 oor ’s morges. Op dezen daág vingk ´t Swaree plaats in Blierick. Ein waek later wuërt de Tegelse liés oétgezônde, zaoterdaag 16 fibberwarie-j, vanaaf 9.00 oor.

De 3-kes bliéve investeere in ´t radiosjtasjon. ´t oétzenden van dees laif oétzendinge huërt beej de onkwikkeling. Vanzelfsjpraekend wuërt auch De 3-kes Daag en ’t Vastelaoves-Kefee wir oétgezonde via www.de3kesradio.nl en de app.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles is d’r vur alle laeftiédsgroepe. Op woensdaagmiddig 20 fibberwari 2019 organiseert me beveurbeeld in C.C. De Haandert vanaaf13.45 oor (zaal aope um 13.15 oor) ein zitting vur alle 55 plussers oét Tegele en umsjtreeke.  

De organisaasie-j haet ein sjoën programma samegesjteld vur de Oeles Vastelaoves Middaag. Zoë reis d’r neemes minder den Beppy Kraft vanoët Mesjtreech aaf nao ’t Oelesriék um de zaal op de kop te zette. Ouch make de buuttereedners Ger Frenken en Fer Naus de bezeukers wir flink aan ’t lache. Vur de vokale invulling drage May Anröchte en Ruud Appelhof zorg. De dansgardes van ’t Oelesgezelsjap zette eur beste beinke ouch wir veur, terwiël ein gelaegenheidskepèl as ‘nne roëjen draod de muziek door de middaag verzorg.

Al met al voldoende ingrediënte vur eine gezellige middaag vur de jôngere en get aaj-jere seniore van Tegele en umsjtreeke. De entreej bedruëg viéf Euro en det is inklusief ein tas kôffie met get lekkers d’rbeej. De kaartverkoup is zoë-as gebroékelik beej De Gastronoom, In de Beeten 7 in Tegele. Det zal zien op vriédaag 1 fibberwarie tösse 17.00 en 18.00 oor. D’r kenne d’rnao aevel ouch kaertjes gekoch waere beej Bakker Bart aan de Kerksjtraot.

 D'n Oeles Vastelaoves Middaag is oétverkoch. D'r zien dus gen kaarte miër besjikbaar beej Bakker Bart.
 

oeles middag

Beste Oelesleeje,

Op vastelaoves maondaag trekt d’r in ôs sjoëne Tegele altiéd de groëten Optoch door de sjtraote.
‘t Is ‘nne bôngkte sjtoet met prachtige wages, leuke groepe en toffe faatse.
Zoë-as geej zult begriepe, löp dane optoch neet vanzelluf en geit d’r aardig get veurbereiding aan veuraaf. De veiligheid tiédens d’n optoch sjteit beej ôs op de alleriërste plaats en um dees te kenne waarborge wille weej gaer gedreve en enthousiaste minse aan ôs binge en zoë same tot ein suukses kômme.
Wat helt dit in?

1. Bewakers van de toegangswaeg.
De toegangswaeg nao de route zulle tiédens ‘t opsjtelle en ‘t trekke van d’n optoch gesjlaote môtte waere. De hekke heejveur zien al aanwezig. ‘t Is uch taak um diegene, die gaer örges angers wille zien as beej ôzzen optoch, aan te gaeve welken umwaeg zeej kenne neme door os prachtige Tegele. Geej ziet herkenbaar aan ein hesje, det ge netuurlik van ôs krieg.

2. Bewaking naeve de prinsewage.
De kiékers naeve de kank waere vanoét de Prinsewage riékelijk vurzeen van sjlôk en fruit. Umdet de hiëre op dae wage neet altiéd ein good richtingsgeveul hebbe, velt d’r waal ens get oppe sjtraot. Um te veurkômme det kinger det gaon oprape, wille weej gaer per raad eine persoén hebbe loupe. Waal zoë veilig.

3. Kollektante.
Aan d’n angere kangk van ôs Maas sjteit de optochhal. Um dees hal ein bietje gengig te haaj-je, hebbe alle vastelaovesvereiniginge die dao eure waage bouwe of sjtalle, gezag det ze get pieke mei-j bringe um ôngerhaad oét te kenne veure. Vg. d’n Oeles haolt die pieke ônger angere op gedurende d’n optoch. Uch taak is ’t den, um d.m.v. ‘n kollectebös de minse enthousias te make eur portemennee te trekke.

Dreej gans versjillende zake, maar allemaol aeve belangriék!

Wae zeuke weej den?
Weej zeuke minse met ein groët verantwaordelikheidsgeveul die op dae vastelaovesmaondaag met ôs wille zörge, det alles in gôj-je bane wuërdt geleid.
Laeftied, geslach, geluif of angere zake zien veur ôs gezelsjap neet zoë van belang.
Auch minse, die

...

Op zôndaag 3 maart 2019 organiseert Vg. D’n Oeles ’t Sambal met as thema “’t Sambal on Fire!”. ’t Deurt aevel nag efkes, maar zaoterdaag 19 jannewarie zal d’r beej Kefee Sintermerte de “Preparty Sambal”, oftewaal de veurverkoup zien van dit sjoëne evenement.

 Kefee Sintermerte aan de Sint Martinussjtraot äöpent de deure um 20.00 oor, terwiël um 21.00 oor de offisjeele verkoup sjtart vur persoëne van 16 jaor en aaj-jer. De kaarte kenne daen aovend gekoch waere vur ein tiëntje per sjtök. De normale priés is aevel 11 Euro per kaertje. Gedurende dezen aovend koste de shotjes tösse 22.00 en 24.00 oor sjlechs einen Euro per sjtök. 

DJ Get a Job zorg dezen aovend vur de muziek.

preparty

In 2018 vierde de Tegelse vastelaovesoptoch zien 6x11-jaorig jubileejum. Spesjaal vur dees edisie-j woort d’r ’t ein en anger geësperimenteerd. Zoë woort de route enigszins aangepas door d’n optoch d’n angere kangk op te laote trekke en woort d’r op de Groëtesjtraot, ter huëgte van paviljoen “’t Witte Hoés”, ein sfeerpunt opgesjteld, waolangs de deilnemers leefs twië kiër aan vurbeej kwame.

Route.

Die edisie-j waas ein flink suukses. ’t Waer sjpeulde netuurlik mei-j en auch op de Groëtesjtraot waas ’t behuurlik gezellig gewaore aan de boétentap. Op de Mungkstraot woort taeves ein sjpointaan extra sfeerpunt gekreëerd door de vrunde en femielie-j van Oelesprins Don-1.
Toch is d’r besjlaote um de route wir op de vertrouwde meneer te laote verloupe. Zoëwaal ’t opsjtelle as ôntbinge van d’n optoch verlöp den get soepeler. En ten opzichte van d’n optoch van 2018 pas de aaj-je route den auch perfek beej ’t motto van d’n Tegelse Vastelaovend 2019: “Krangs Úm”.

Doot auch mei-j!!!!

Idder jaor doon d’r vuël Tegelse inwoëners, maar auch minse oét ônger miër Belvend, Venlo en Bliërick mei-j aan d’n Tegelsen optoch.
En nág miër minse sjtaon d’r naeve de kangk te geniete van de sjoëne wages met humoristiese ôngerwerpe, lollige groepe en ômpe.
’t Waas sjoën um wir vuël debutante en jeuggroepe te meuge zeen. Det beteikent immers, det d’n optoch in Tegele laef!!!
Natuurlik blief D’n Oeles as organisator van dezen optoch altiéd wir op zeuk nao ein sjoën en breid deilnimmersveld. Zoëwaal de vaste deilnimmers as idderein, dae dees ervaring waal ens wilt opdoon, ken zich oéteraard wir insjriéve via de website de ’t Oelesgezelsjap, nl. www.oeles.nl

Mei-jdoon aan d’n optoch beteikent ein ônvergaetelikke ervaring, met in ’t veurtrajek al ôngeluifelik vuël lol. Auch ônger d’n optoch zelf is ’t éin groët fiës, en beej de priésoétreiking bereik-se de ultieme klimaks.
Wae wet: win-se en kries-se eine sjoëne priés van de Oelesprins anno 2019 oétgereik op ’t podium in “’t Witte Hoés”!!

De aafgeloupe maonde hebbe de maedjes van de versjillende dansgardes van Vg. D’n Oeles ônger leiding van eur trainsters hél geoefend vur eur niej-je danse. Zeej sjtaon inmiddels hél te trappele um dees op zaoterdig 8 december aansjtaonde in C.C. De Haandert in Tegele te presenteere.

D’n aanvang van dezen aovend vol dans en muziek, dae um 19.00 oor sjtart, is vreej toegankelik. In totaal presenteere de dreej dansgroepe (mini, midi en groëte garde) eure sjoow- en gardendans.
Boéte vuël dans vinge d’r taeves diverse angere optraejes plaats, terwiël DJ. Braunie vur de muziek zorg. As apotheose van deze gezelligen aovend veure alle groepe gezamelik nag eine finalen dans.

Nao dees presentaasie-j gaon de dreej Oeles’ dansgroepe wir diverse optraejes verzorge in Tegele en umsjtreeke.
Heb geej auch ein leuk fiësje waobeej ’t sjoën zou zien ein van dees dansgroepe op te laote traej-je, nim den via de site van Vg. D’n Oeles op met kôntakpersoën Rein van Erp.