’t Oelestrio 2018 sjteit te trappele van ôngedöld um zich op zaoterdaag 27 jannewarie aan ’t Tegelse publiek te tuëne tiédens ’t Prinsebal.
’t Is neet zoëmaar ’n Trio, maar ein jubilee-jum Dreejtal umdet ’t Oelesgezelsjap 66 jaor besjteit. De sjpektakulaire ôntmaskering door Oelesvors Gé Cornet vingk plaats um 21.11 oor. De entreejdeure van De Haandert zulle vanaaf 20.00 oor aope zien, maar um 21.00 oor presiés gaon die toe.

Op dit bal traej-je naeve de eige dansgardes auch Sandra & Marco, Big Benny, Christel en Quinn en Twië kiër Twië op. DJ. Remco makt taeves zien opwachting en met ’t “Job- en Thomasfiës” zal De Haandert zônger miër op de kop waere gezatte.
Vur de sjtummige noot zorg joekskepèl Tegels Blood.

Toegangskaertjes zien à 11 Euro verkriégbaar vieja de site van Vg. D’n Oeles, www.oeles.nl
Auch zien ze te koup beej Bakker Bart op de Kerksjtraot.
Tuurlik is ’t meugelik um aan de aovendkassa nag ein kaertje aan te sjaffe.

Op de site van D’n Oeles ken-me taeves ein gokje waoge um de naam van de niej-je prins en zien adjudante te raoj-je.

 

Op zôndaag 11 fibberwarie wuërt, mede door Vg. D’n Oeles, ’t Sambal georganiseerd met as thema ‘’t Sambal on Ice”.
’t Deurt nag efkes …… en den vingk d’r op vriédaag 12 jannewarie de veurverkoup plaats van dit bal beej kefee Sintermerte.
Dae veurverkoup druëg de toepasselikke naam van “PreeParty Sambal”.
Kefee Sintermerte aan de St. Martinussjtraot äöpent de deure om 20.00 oor en ‘n oor later sjtart de offisjeele verkoup vur persoëne van 16 jaor en aaj-jer.

Tiédens dezen aovend koste de sjotjes tösse tiën en twellef oor sjlechs einen euro per sjtök.

De DJ’s Albi en Bennie drage den zörg vur gôj-je muziek.

De afgeloupe maonde hebbe de maedjes van de diverse dansgardes van ’t Oelesgezelsjap ô.l.v. eur trainsters hel geoefend vur eur niej-je krejaasie-js. Zeej sjtaon den auch allemaol te trappele um dees op zaoterdaag 9 december a.s. in De Haandert te presenteere.

De aanvang van dezen aovend vol dans en muziek begint um 19.00 oor en is vur idderein vreej toegankelik. D’r zulle twië gardedanse (mini en groëte garde) getuënd waere. Taeves sjoowe de mini, de midde en de groëte dansgroep eure niej-je sjoowdans. Behalve ’t danse vinge d’r auch diverse angere optraejes plaats, terwiël dj Braunie vur de muziek zörg.
Aan ’t eind van de gezelligen aovend veure alle groepe gezamelik nag ‘nne finaledans op.

Na dees presentaaseie-j gaon de dansgroepe alwir legio optraejes verzorge in Tegele en de regio. Heb geej auch ein leuk feesje, waobeej ’t sjoën zou zien um ein van dees dansgardes op te laote traej-je: nim den kôntak op via de Oelessite met Erwin Hermans.

De 2 buutteaovende van woensdig 7 en dônderdig 8 fibberwarie 2018 zien hielemaol oétverkoch.

 

Aangezeen d’n Elfde van d’n Elfde in 2017 plaatsvông op ‘nne zaoterdig, woort de jaorlikse interne aöpening verplaats nao de zondig. Op zondig 12 november 2017 sjtông in ’t Zaelke aan de Arienssjtraot de interne aöpening op ‘t program van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles. 

Nao ein welkomswaördje van veurzitter Roland Truijens had de preses de iër öm Maurice Houba senior te insjtallere as iërelid van de Tegelse vereiniging. Naeve de golde Oeles-sjteek kreeg de  Oeles-prins van 1978 én veurzitter van de Sociëteit Oeles Prinse, bloome en ein oerkonde.

Behalve de festiviteite rôngkum ‘t nieje iërelid waas d’r vuël aandach vur minse die aafsjied nome en auch vur ’t welkom heite van nieje leeje beej de versjillende geledinge van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles, zoë-as beej de dansgarde, Oeles Toekoms en Tegels Blood.

In totaal woorte auch nag zes jubilarisse in ‘t zunke gezatte. Bram Kurstjens (zilvere sjpeld) en Elly Kurstjens (zilvere hengerke) woorte gehuldig waeges ‘t elfjäorig lidmaatsjap. Vur 2 x 11-jaor lid kreeg Wendy Kiefte een golde hengerke en Paul Smeets de golde sjpeld. De golde sjpeld met saffier woort opgesjpeld beej Jac Benders en Gerard Fokkens vanwaege ‘t 3 x 11-jaörig lidmaatsjap. Behalve dees jubilarisse woorte auch Carlo Peters en Marcel Stappen vur ’t vootleech gehaold. Zeej kreege ‘t bronze commandeursjap .

Ein delegasie van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV) waas sjpeciaal nao Tegele gekomme um Oeles-vors Gé Cornet te veriëre met de SLV-ondersjei-jing vanwaege ‘t feit dat d’n hiër Cornet elf jaor beej de Raod van Elf van D’n Oeles is.

Binne die Raod van Elf hebbe d’r inkele verangeringe plaatsgevônge. Zoë haet Rob Noten aafsjied genaome en as dank vur alle jaore as raodslid kreeg hae ‘t golde Oeleskruutz. Rein van Erp is as niej raodslid geïnstalleerd en kreeg daobeej ‘nne zilvere Oeles. Marcel Engelen en Alain Sijbers krege vanwaege ‘t derde jaor as raodslid ‘nne golde Oeles umgehange.

De letste dreej minse die tiejes de

...

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles besjteit 66 jaor. Ein jubileum waobeej d’r met vuël plezeer truuk gekeke ken waere in de historie. In det kader wuërd oppe Kerksjtraot in Tegele, ’n ech  6x11 Oeles Museum geaöpend wao men ein kiékske ken nimme in de historie-j van d’n Tegelse Vastelaovend.

Op zaoterdig 11 november, neet gek natuurlik um dit op d’n Elfde van d’n Elfde te doon, zal ‘t museum aan de Kerkstraot 2A in hertje Tegele geaöpend waere. Vanaaf den ken me iddere zaoterdig toet en met 10 fibbrewarie 2018 tösse 11.00 en 16.00 oor gratis ein bezeuk bringe.

In ‘t museum is ein waor theater ingerich wao authentiek beeldmateriaal óet vervlaoge jaore wuurd getuënd.  Dao naeve beej zién de aad-prinse en aad-adjudante good vertaengewoordigd met ’n galerie. ‘t Museum wuurd bewaak door de soldaote van de raodswage dae bóete oppe Kerksjtraot de wacht helt.  Genôg raei-je um de kômmende maonde ens ’n kiékske te nimme in dit 6x11 Oeles Museum oppe Kerksjtraot beej nummer 2A.

D’n  Elfde van de Elfde sjteit vur de deur. ‘t Is dök auch ’t  sjtartsein um de veurbereidinge op te sjtarte vur de Tegelsen optôch. En in 2018 betröf ’t ein sjpeciale editie. Op maondig 12 fibbrewarie sjteit namelik de Jubileum Optôch op ‘t programma. 

De optôchkemmissie van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles haet neet sjtilgezaete de letste maonde en is al bezig met deze Jubileum Optôch. Zoë zal ‘t boete beej de tent van ’t Witte Hoés veur en nao d’n optôch door de sjtraote van t Tegelse centrum ein groët fiës zien. In taengesjtelling toet anger jaore zal d’n  optôch auch neet vertrekke vanaaf de Kerkhoflaan. Der is namelik gekaoze um op de Groëtesjtraat beej ’t Witte Hoés te sjtarte wao auch het einde van d’’m bôngkte sjtoet zal zien.

 Aangezeen ‘t ein jubileumeditie is, haop de organisatie dat d’r vuël aad-deilnimmers nag ens meidoon, vandao det d’n  optôch 2018 is umgeduip toet Optôch-reünie. Wils-se dus wie vruuger nag ens gezellig same deilnimme aan d’n  optôch den is dit dien kans. En det is genne kwats verwiézend nao ut motto van de Tegelse Vastelaovend in 2018: “Wát ‘nne kwats!” Heb geej interesse of vraoge, den kent geej kontak opnimme met Marcel Engelen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kiek vur miër informatie op de site van D’n Oeles (www.oeles.nl).

 

Klik heej vur de Regels en richliéne Tegels liedjesmatinee veur blage 2018

 

 

 

 

Insjeete Tegelse Vastelaovend

 

De datum 11 november sjteit tradisjoneel in ’t teiken van de äöpening van ’t niej-je Limburgse Vastelaoves-seizoen. Zoë netuurlik auch in Tegele. Op zaoterdaag 11 november wuërt op ’t Oelesplein in hertje Tegele de vastelaovend ingesjaote door de veer Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe; kortum de S.T.V.

 

Dit INSJEETE sjtart um 19.00 oor. Op ’t Oelesplein, liggend aan de kruutsing van de Bergsjtraot, de Ingersjtraot en de Poshoéssjtraot, verzamele zich D’n Oeles, De Kaetelaers, De Boereraod en de Beerpiép. Nao elf kanonsjlaeg door ’t Oeles-gesjöt wuërdt ’t sjtartsein gegaeve vur ’t kômmende vastelaovesjaor. De joekskapelle Tegels Blood, De Kaetelkepèl en de Boerekepèl zorge vur de muzikale noot. ‘

‘t Regiment Frei Husaren von Glasenapp-1760 luët nao de elfde kanonsjlaag ein extra saluutsjot huëre. 

 

Nao aafloup vertrekke de vereiniginge in optoch nao kefee Sintermerte, wao gezamelik wuërdt getoos en de Tegelse Vastelaovend wuërdt ingeluud. ’t Programma in Sintermerte begint um 20.00 oor en alle Tegelenaere zien welkom.

 

 

Motto Vastelaovend 2018:                                                                                               “Wát ‘nne kwats!”

 

                       

 

Op zôndaag 29 oktober waas ‘t aan de oever van de Maas gelaege Jochumhof in Sjteyl wir ‘t decor vur de euverdrach van ’t Oelestrio 2017 nao de Sociëteit Oeles Prinse (SOP) en de Vereinigde Oeles Adjudante (VOA). 

Nao ’t äöpeningswaord door Oelesvors Gé Cornet van d’n Oeles hadde preses Maurice sr. Houba van de SOP en de niej-je veurzitter van de VOA, Frank Rijvers, de iër um de talriék aanwezige aad-prinse en adjudante met partners toe te sjpraeke en aan ’t lache te kriége met de leuke speeches. Die ware vural gerich aan prins Roy Peters en zien adjudante Cor Jansen en Werner Bloemen.

Vervolgens woorte de hiëre offisjeel opogenaome in resp. de SOP en de VOA. Ze woorte gedekoreerd met de toepasselikke kruutse en ware daodoor toet in lengte van jaore verbônge aan alle twië de gezelsjappe. De unieke ôngersjei-jinge woorte nag vergezeld van persuënlikke oorkondes. Nôw prins Roy ’t prinssjap hôj-je môt zegke, ken-e vanaaf ‘t kômmende vastelaovesseizoén wir zien funksie-j van seremoniemeister oppakke. Nao ’t formele gedeilte waas ’t nag ein hiel gezellig samezien ônger ’t genot van ein hepke en ein drenkske op dees idyllische plek aan de Maashook op Sjteyl.

 

Klik heej vur alle foto's

Martijn Somhorst, beroepsmatig werktuigbouwkundige, haet veur de kômmende vastelaovend ‘d’n Opstaekerᵀᵐ 2018’ ôntworpe. Names de Keieschiéters had Vors Frans Cup dit jaor de iër um eine kunstenaer veur te drage oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge. Somhorst veulde zich hiél veriérd. “Ik vind ‘t erg leuk dat ik de viertiénde Opstaeker heb meuge ôntwerpe. Ik heb dreej ôntwerpe gemak”. Oétintelik hebbe de Vorste van Jocus, de Wortelepin, D’n Oeles, de Belhamels, en de Keieschiéters gekaoze veur ein rônd ôntwerp mit daorin ein narrekop mit verschillend gereidschap en ôntwerpmateriaal. ‘’t Idee is dat dit ‘t same bouwe aan de vastelaovend symboliseert, aldus Somhorst.

‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein soort broche die steit veur ein dreejtal zake; eine bliék van waardering veur de vuule vreejwilligers die verschillende vastelaovesaktiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Blierik, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; eine bliék van betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge in dees regio. De viéf stadsdeilvereniginge van de gemeinte Venlo haope dat de inwoëners, net as verleeje jaor, weer massaal dees vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende vastelaovesaktiviteite van de diverse vereiniginge te ôndersteune.

Martijn Somhorst, zelf Wuilesprins in 2005, is werktuigbouwkundige/constructeur beej CCC Projects & Engineering en held zich beroepsmatig mit tal van projekte bezig. Op dit moment werk hae veur Eurotech Viking aan ‘t  ôntwerp van de Nederlandse Olympische bobslei. In ziene vreeje tiéd is Somhorst eine fanatieke en zeker genne ônverdeenstelijke  wagebouwer. Iërs elf jaor mit ‘Neet good wiés’ en sinds nege jaor mit ‘Boeit neet’. ‘Eigelik kiék ik gans ‘t jaor good um mich haer op zeuk nao inspirasie. Ontwerpe is veural breid kiéke en out-of-the-box dörve dinke. Naeve ‘t bouwe van vastelaoveswages is Somhorst auk drök mit ut ôntwerpe van festivaldecoraties. Zoë kump ‘t ôntwerp van ‘t podium van Stereo

...

’t Besjteur van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles haet nao euverlegk met de kemmissie van ’t Tegels liedjesmatinee besjlaote, um dit matinee vur 2017 aaf te gelaste. Heejtoe is besjlaote, umdet d’r toet op hede sjlechs zeve nummers zien ingesjreve en zoëdoonde ’t gesjtreefde aantal van elf nummers neet gehaold is.

Vur 2018 wuërt d’r gekaoze vur eine gans niejjen aanpak. Dae verangerden opzet zal d’r vur gaon zörge, det d’r volgend jaor zeker elf nummers gaon “battele” um de Tegelse iër.

Positief niejs is d’r te melde euver ’t Tegels liedjesmatinee vur blage. Dit evenement vur de plaatselikke basissjoël-jeug geit gewoën door.

D’n datum 11 november sjteit tradisjoneel in 't teiken van de äöpening van 't niej-je vastelaovesseizoen. Zoë netuurlik auch in Tegele. De veer Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe (STV) => te weite D’n Oeles, De Boereroad, De Kaetelaers en De Beerpiép wille in 2017 dees ouvertuure op ein angere meneer vorm gaeve.

Aan 't insjeete op 't Oelesplein wuërdt neet getornd. De aansjloétend invulling geit aevel waal verangere t.o.v. veurgaonde jaore. In optoch trek-me dit jaor nao kefee Sintermerte. Dao zal den ein aovendvullende programma waere aangebaoje door de veer vereiniginge. In dees bekende oétsjpanning wuërt get miër ruumte gemak, zoëdet de minse plaats genôg hebbe um te genete van 't programma en 't drinke van ein (of miër) konsumpsie-js. Idderein met ein vastelaoves-hert is daobeej van ganser herte oétgenuëdig! Euver de konkrete invulling van deze sjoënen aovend wuërt idderein op tiéd geïnformeerd.