Kemmisie Joeks


Doel van dees kemmissie is ’t sjtimulere, ôngersteune en verzörge van o.a. optraejes tiedes de interne activiteite.
Idderein, Oelesleeje van kepèl toet toekoms, raod toet dansgarde, familie vrinde en kennisse van ‘t Trio zien óetgenuëdig iets oppe bühne te bringe tiedes ein interne activiteit.

Nim kontak op met ein van de kemmissie leeje: 

Alain Sijbers (vz)
Frans Cremers
Mark Denessen
Werner Bloemen
Jos Verbong