Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
Oelesjournaal en gratis vastelaovespooster in ‘t teiken van de Tegelsen optoch
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles kump auch dit jaor met ein Oelesjournaal, det in gans Tegele, op Sjteyl en oppe Hei gratis in de breevebös velt. D’n optoch sjteit centraal.

Dees oétgave kump, net as in 2021, in de plaats van de tradisjoneele Oeleskrant en versjiént in ’t wiekend van 19 en 20 fibberwarie hoés-aan-hoés in ’n oplage van 8.000 eksemplaare. Dees vastelaoveskrant is dit kiër in ’t dialek en haet d’n Tegelsen optoch as roë-jen draod.

Umdet de dolle daag waarsjiénslik neet zoë geruisloos vurbeej zulle gaon as in 2021, is dees oétgave angers van toën den ’t vurrig jaor. Bôngkter, joeksiger en gans in ’t Tegels. Centraal thema is d’n Tegelsen optoch. In waord en (zelfs bewaegend) beeld wuërt ônger miër oét de deuk gedaon, welke insjpanninge d’r achter de sjerme zien en waere verrich um dees roemriéke tradisie-j in sjtand te haaj-je, én niej-je impulse te gaeve.

Wie belangriék daen optoch vur de plaatselikke vastelaovend is, wuërt nag ens geaksentuweerd in ein speesjaale online perskonferensie-j van D’n Oeles, die d.m.v. ein QR-kode met de mobielen tillefoon te bekiéke is.

’t Oelesjournaal is of wuërt neet bezorg op adresse met ‘nne “NAE-NAE” sjticker op de breevebös. Wae dit journaal neet haet ôntvange, ken ‘m alsnog aafhaole beej Albert Heijn, Jan Linders, Bakker Bart en Timmermans Lezen en Schrijven in ’t centrum van Tegele, Plus Verbeeten op de Hei of beej COOP op Sjteyl.

Kleurwedsjtriéd.

Same met dit Oelesjournaal velt d’r taeves ein kleurplaat in de breevebös. D’n Oeles ruëp alle kinger op, um d’n optoch dit jaor tóch ein plekske te gaeve in ’t sjtraotbeeld, door die teikening in te kleure en thoés vur ’t raam te hange. Dees kleurplaat is vanaaf 19 fibberwarie auch te downloade en printe vanaaf de website www.oeles.nl  Natuurlik zien d’r sjoëne priéze te winne.

Gratis vastelaovespooster

Van de sjoëne artistieke sjets op de veurpagina van ’t Oelesjournaal haet ’t Oelesgezelsjap auch ‘nne vastelaovesposter laote drökke. Dees teikening is ’n ôntwerp van de Venlose kunstenaer Albert Kiefer. Dae pooster, verkriégbaar in A2-formaat, is vanaaf 21 fibberwarie in beperkte oplage gratis aaf te haole beej beej Albert Heijn, Jan Linders, Bakker Bart en Timmermans Lezen en Schrijven in ’t centrum van Tegele, Plus Verbeeten op de Hei of beej COOP op Sjteyl.