Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
Rabo ClubSupport
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

Beste Oeles-lid,

Rabobank Venlo en Umsjtreeke sjtelt wir ein deil van de wins besjikbaar vur aangesjlaote vereiniginge ônger de noemer “Rabo Club Support”.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles haet zich auch aangemeld um kans te make op ein geldbedraag. Minse met ein Rabobak raekening meuge sjtumme op de deilnimmende vereinigiunge.

As Vg. D’n Oeles ziende, ôntvange we hiel gaer dien sjtum.

Sjtumme op Vg. Din Oeles ken as volg.

Van 4 wies 25 oktoëber 2021 meuge lede van de Rabobank Noord-Limburg in totaal dreej sjtumme oétbringe op eur favoriete klöps. Sjtumme geit door in te logge op de app. Elke sjtum is geld waerd. De waerde van ’n sjtum wuërdt bepaold door ’t totaal besjikbare bedraag te deile door ’t aantal oétgebrachte sjtumme. Vg. D’n Oeles krieg den dus ’t aantal op eur oétgebrachte sjtumme kiër ’t bedraag det ’n sjtum waerd is.

’t Is daotum vur ôs belangriék, um zoëvuël meugelik sjtumme te kriége. Weej kenne dees beejdrage immers good gebroéke vur ’t organiseere van allerlei aktiviteite vur jôngk en aad.

’t Zou fantasties zien, as dôw, dien femielie-j en vrunde sjtumme gaeve aan ’t Oelesgezelsjap tiédens de Rabo Club Support van de Rabobank Noord-Limburg.

Kiek vur miër info euver de Club Support van de Rabobank Noord-Limburg op:

 www.rabo-clubsupport.nl/venlo-eo/over-rabo-clubsupport

 

Bedank vur dien sjteun!

Met vriendelikke groet,

‘t Besjteur van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.