Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
Aete & drinke
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

Jidderein dae deilnimp aan ’t zotte sjpeul dèt weej Vastelaovend neume wèt, dèt dit fiës eigelik maar dreej daag deurt en waal van Vastelaoveszôndig wies Vastelaovesdinsdig. Maar de leeje van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles zien eigelik ’t ganse jaor door bezig met de veurbereidinge öm de organizasie zoë good meugelik te laote verlaope en jidderein binne ôs groëte Oelesfemiéliéj druëg zoë zien eige sjteinke beej um dit groëte Volksfiës vur jôngk en aad, klein en groët te doon welsjlage.

In ’t bizônger vanaaf d’n Ellefde van d’n Ellefde wies Aswoënsdig ziën d’r hiel wèt momente, dèt ôs Gezelsjap al dèn neet ‘nne ganse daag ôngerwaeges is, en dus auch tiéjes dié momente dèt me normaal gesjpraoke same met zien gezin aan taofel zit um ’n hèpke te aete.

Beej de Oelesfemielie-j is dèt neet angers en dèn is ’t maar good dèt t’r binne ôs Gezelsjap ’n kemmissie met de niks verhullende naam Aete & Drinke besjteit, die taenge aetestiëd vur de inwendige mins zörreg, zoëdèt t’r neemus van de gaerd geit as me met ’t Gezelsjap ôngerwaeges is.

De kemmissie Aete & Drinke mak aafsjpraoke met horeca-ôngernimmers en registreert van te veure nauwkeurig wievuël persoëne d’r wanniër aanwezig ziën, zoë-dèt neemus wèt te kort kump en egaal of ’t nôw um ’n simpel bruëdje ôppe vóes, de Kôffietaofel, ’n gewuën Aetbuffetje, ‘nnem Brunsj, ’t Prinsedineej of de jaorliksem Barbekjoe geit, dees kemmissie wèt d’r altiëd waal ’n kulinair fiësje van te make.

Zônger al die angere kemmissies tekort te doon, meug me alzoë sjtelle dèt de kemmissie Aete & Drinke ein van de “gewiechtigste” kemmissies binne ôs geledere is. De laezer van dit sjtök meug zellef bepaole wie of dèt dit gemènt is.

Dees “klènste” kemmissie binne ‘t Oelesgezelsjap bestjeit óet Han Peters dae det same duit met Marcel Stappen (adviseur), Mark Denessen en Maarten Ottenheijm (veurzitter) .