Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
Vuroétblik seizoén
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

’t Insjeete ligk inmiddels achter de rögk en det beteikent, det ’t vizier vuroét gerich ken waere. Door middel van dit berich wille we uch informeere euver de aktiviteite, die kômmend seizoén georganiseerd waere door Vg. D’n Oeles.

Speesjaale aandach vur ’t Buuttegala (plus veurverkoup) gewijzigden daag 55-plus zitting, ’t Prinsebal en aktiviteite op de zaoterdaag en dinsdaag tiédens de vastelaovend.

Éin van de hoëgtepunte van d’n Tegelse vastelaovend is inmiddels auch ’t Buuttegala. In 2023 vingk det vur ’t iërs plaats in de Harmoniezaal; en waal op dins- 14, woens- 15 en dônderdaag 16 fibberwarie. De presentaasie-j daovan is in deskundige heng van aad Oelesvors Gé Cornet. Ônger angere Fer Naus, Jan Strik, Peter Vaessen en Conny Bruynaers sjtaon in de buut.

Al jaore is dit gala ziër in trek. Daorum is d’r op zaoterdaag 3 december a.s. eine veurverkoup vanaaf 10.00 oor in brasserie-j Rach aan de Kerksjtraot in Tegele. Mochte d’r nao deze zaoterdaag nag kaertjes besjikbaar zien, den wuërt d’r op de website kenbaar gemak, wao die resterende kaertjes den nag te koup zien.

Auch de 55-plus zitting is al jaore in trek. Belangriék um te weite is, det volgend jaor die zitting verhoés kwaa lokaasie-j en daag. Want dees zitting is taeves in de Harmoniezaal. En i.p.v. de woensdaag wuërt dees nôw op de vriédaag gehaaj-je; en waal de 10e fibberwarie van volgend jaor. Ein feit, um good in de agenda te zette vur de opmerkzame seniore.

Wat oéteraard neet meug ôntbraeke is ’t vermelde van ’t Prinsebal. Tiédens dit gezellig bal in C.C. De Haandert op zaoterdaag 4 fibberwarie waere nao twië jaor verplichte pauze wir ‘nnen Oelesprins met zien twië Adjudante gepresenteerd door Oelesvors Roy Peters..

Op ’n later moment gaeve we op de site en via Facebook aan, wao de entreebewiéze te verkriége zien.

Toet besjloét lichte we d’r ’n twiëtal evenemente oét van de Vastelaovend zelf. Zaoterdaag 18 fibberwarie van volgend jaor wuërt d’r vanaaf de middaagoore ein programma in de Harmoniezaal gerealiseerd det is geënt op elders met eur blage. Det zal de aanloup beteikene nao ‘nne gezelligen aovend in ’t Tegels centrum. Gedurende de letste vastelaovenddaag, dinsdig 23 fibberwarie, wuërt ’t aaftraej-je op ein angere wiéze vorm en inhoud gegaeve met as belangriékste waopenfeit, d’r ‘nne sjieken aovend van te make met alle Tegelse luuj.

Haaj astebleef de niej-je website en de sosjaale meediejaa in de gate vur de meis aktuweele informaasie-j!